11 ביולי 2016, Ynet

מהיום: הערת אזהרה על דירה באופן מקוון