1 בפברואר 2016, Ynet

רכילות עסקית : מינוי – עו"ד רפאל ליבא