תפסת מרובה לא תפסת

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
הפניקס הגישה תביעת שיבוב נגד חברת הספנות האיטלקית GRIMALDI  בגין נזק למטען מבוטח של קומביינים, בסך של כ-300,000 ₪.

חברת הספנות ביקשה להדוף את התביעה, בנימוק כי שטר המטען כולל תניית שיפוט ייחודית, המחייבת את כל התובע אותה מכוחו להתדיין באיטליה. הפניקס טענה, מנגד, כי תניית השיפוט, על פי נוסחה, אינה ייחודית כל עיקר, ומאפשרת התדיינות גם בישראל.

בית המשפט בחן את התנייה, ופסק כי רישת התנייה, אכן מצביעה במובהק על בית המשפט בעיר נפולי איטליה, על פי הדין האיטלקי, והיא ללא ספק תניית שיפוט ייחודית לאיטליה, אולם סיפת הסעיף – לפיה חברת הספנות רשאית לבחור להתדיין במקום אחר – פותחת אפשרויות התדיינות בבתי משפט אחרים, ולא בהכרח לפי הדין האיטלקי, ועל כן יש לראות את תניית השיפוט כמקבילה ולא ייחודית.

חברת GRIMALDI  טענה, כי הזכות ליטול את הסכסוך לדיונים לפני מותבים זרים שמורה אך ורק לה, אבל גורם אחר שאיננו המוביל, כגון בעל המטען או המבטחת הבאה בנעליו (כבענייננו), אינו נהנה מזכות זו. האומנם הפריבילגיה שניתנה למוביל, המבקשות בענייננו, גורעת מהייחודית של תניית השיפוט באופן המאפשר גם למשיבה התובעת לבחור לה מקום שיפוט זר שאיננו העיר נאפולי באיטליה ?   

בית המשפט פסק כי התשובה על כך היא חיובית: "ברגע שהצדדים לחוזה והמבקשות בכלל זה, העניקו אפשרות של בחירה בבית משפט אחר, הן השמיטו במו ידיהן את הקרקע עליה השתיתו את טענתן לסמכות שיפוט ייחודית. אומנם, בסעיף המדובר אפשרות הבחירה בפורום הזר שאיננו איטלקי, הוענקה אך ורק למוביל ולא לגורמים אחרים, אולם עצם הרחבתה של הסמכות שוללת לטעמי את הייחודית בטענה. כיבוד רצון הצדדים לחוזה הוא מהותי. קל וחומר כאשר מדובר בבחירה בין ערכאות כאשר המגמה השלטת היא לכבד את הפורום הזר. אולם בצד מגמות אלה, קיימות מגמות נוספות והן פרשנות החוזה לרעת המנסח כמו גם כבוד הדדי בין ערכאות שיפוט שונות. בענייננו, אני מוצאת, כי ההתנייה הייחודית נשללה על ידי מתן האפשרות למוביל לבחור סמכות שיפוט אחרת ומשכך, אין למנוע את אפשרות קיום הדיון גם לפני הפורום הישראלי על בסיס תניית השיפוט. "

בית המשפט בחן, אפוא, אם מירב הזיקות מובילות לבית המשפט האיטלקי, ומצא כי אין זיקה חד משמעית ומובהקת לפורום שיפוטי ספציפי, ועל כן דין התביעה להתברר בישראל.

[תא (ת"א) 25648-02-15  GRIMALDI EUROMED SPA נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, החלטתה של כב' השופטת נועה גרוסמן מיום 16.12.15. את גרימלדי ייצג עוה"ד אילן אורלי, ואת חברת ההובלות – עוה"ד יואב הריס].