תובענה להחזרת תפוס לא תתיישן, גם אם הוגשה בהליך שגוי

ביום 15.4.12 דחה בית משפט השלום בראשון-לציון את בקשת אגף המכס והמע"מ לדחות על הסף את תביעתו של המשיב להשבת אופנוע, אשר נתפס בטענה כי הוא אסור ביבוא (ת"א (ראשל"צ) 1789-05-11 בן סימון נ' מדינת ישראל אגף המכס).

עובדות המקרה:

המשיב ייבא אופנוע שטח, אשר לטענת רשות המסים הינו אסור ביבוא שכן הוא יובא ללא אישור היבוא המתאימים. ביום 26.10.10 תפסה המשטרה את האופנוע בבית המשיב, וביום 22.12.10 שלח אגף המכס והמע"מ הודעה למשיב אודות חילוט האופנוע, בהתאם לסמכות הנתונה לה בפקודת המכס, ותוך ציון כי המשיב רשאי להגיש תובענה להחזרת תפוס תוך חודשיים ממועד ההודעה אודות החילוט. הודעה זו לא נדרשה על ידי המשיב.

ביום 31.1.11 קיבל המשיב לראשונה את ההודעה אודות החילוט בפקס, וביום 14.3.11 הגיש המשיב בקשה להחזרת תפוס בהליך פלילי, תחת תובענה להחזרת תפוס בהליך אזרחי, כמצוות פקודת המכס.

לאחר שהתבררה הטעות, הוגשה בקשה להעביר את התובענה לפסים אזרחיים והוגשה תובענה בהליך אזרחי, לאחריה טענה רשות המיסים כי יש לדחות את התובענה על הסף, שכן היא הוגשה מעל חודשיים ממועד הודעת החילוט, על כן התיישנה לאור הוראות פקודת המכס.

טענות הצדדים:

המבקשת הצביעה על שני טעמים לדחיית התובענה על הסף: ראשית, התביעה התיישנה מכיוון שהודעת החילוט נשלחה ביום 22.12.10 ואילו התובענה להחזרת תפוס בנוסחה המתוקן הוגשה רק ביום 1.5.11, דהיינו מעבר לחודשיים המוקצבים להגשת התובענה.

שנית, היות והמשיב הגיש תחילה בקשה להחזרת תפוס, שהוא הליך שגוי, ומכיוון שבקשה זו נדחתה, הרי שיש מעשה בית דין והוא מונע את בירור התובענה.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט קבע כי לא נוצר מעשה בית דין בבקשה השגויה אותה הגיש המשיב מכיוון שבקשתו של המשיב לא נדחתה.

בית המשפט קבע בנוסף כי התובענה לא התיישנה, וזאת מכיוון שהמשיב קיבל את הודעת החילוט לידיו רק ביום 31.1.10 והגיש בקשה להשבת התפוס ביום 14.3.12, קרי, בטרם עברו החודשים הקבועים בחוק. המבקשת הייתה מודעת להליך שנוקט כנגדה המשיב, ולא יכלה לצפות כי תוכל לחלט את האופנוע. לעניין ההליך השגוי, קבע בית המשפט כי מירוץ ההתיישנות עוצר, אף אם הוגש הליך משפטי שגוי בגין טעות שבדין, ואין לזקוף את הטעות הדיונית לחובתו של היבואן.

לאור האמור, דחה בית המשפט את הבקשה לדחיית התובענה על הסף, וקבע כי ההליך ימשיך להתנהל כסדרו.