רפורמת המיסוי של משקאות חריפים

עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר
 

לאחרונה, לאחר דיונים שנמשכו יותר משלוש שנים, בין נציגי רשות המיסים, יצרני ויבואני המשקאות החריפים, והדיוטי-פרי, החל בחודש ינואר 2010 שלב א' ברפורמת המיסוי של משקאות חריפים.
הרפורמה תחול על כל המשקאות החריפים בהם אחוז הכוהל גבוה (כמו ויסקי, וודקה), וגם על משקאות בהן אחוז הכוהל נמוך (כמו בקרדי), אך לא תחול על בירה ויין.
עד לחודש ינואר 2010, ובמשך שנים רבות, הוטל מס קניה על משקאות חריפים בהתאם למחירם הסיטוני (מחיר היבוא בתוספת אחוזים – ליבואנים, או מחיר מכירה לקמעונאים – עבור יצרנים מקומיים).
באופן כללי, עד לכניסת הרפורמה, היו קבועות בצו תעריף המכס שתי קטגוריות מיסוי: משקאות זולים ומשקאות יקרים. לדוגמא, וודקה "זולה" הייתה חייבת עד לחודש ינואר 2010 בתשלום מס קניה של 75%, בעוד וודקה "יקרה" הייתה חייבת בתשלום מס של 120%. קו הגבול בין משקאות זולים ליקרים נקבע לפי מחיר של 5 דולר לליטר (מחיר יבוא בתוספת אחוזים או מכיר מחיר לקמעונאים).
יוצא איפוא כי בדומה לכלי רכב, מרכיב מס הקניה במחיר שמשלם הצרכן בסופו של יום עבור המשקאות, הוא דומיננטי מאד.
שיטת מיסוי תלויית מחיר, ובמיוחד כאשר קיימות מדרגות מס לפי ערך המוצר, עשויה לגרור אחריה ויכוחים רבים בין הנישומים לרשות המיסים בשאלה אם הערך לפיו מחושב המס הוא הערך הנכון, ועל אחת כמה וכמה במוצרים עתירי מס כמו משקאות חריפים.
בין היתר, גם בשל בעיה זו, הודיעה רשות המיסים לפני כשלוש שנים על כוונתה לשנות את שיטת הטלת המס, כך שמס הקניה על משקאות חריפים ינותק מן המחיר, ויהיה תלוי אך ורק באחוזי הכוהל שבמשקה. כלומר: ככל שאחוזי הכוהל שבמשקה גבוהים יותר, כך יוטל על משקה זה מס גבוה יותר.
במשך שלוש השנים האחרונות ניהלה רשות המיסים דיונים עם יצרני המשקאות, היבואנים והדיוטי-פרי, בנוגע ליישום רפורמה זו, אך רק לאחרונה, בחודש ינואר 2010, החל שלב א' ביישומה. רפורמה זו פורסמה בצו של שר האוצר, והיא הייתה חייבת לקבל את אישור ועדת הכספים עד ה-1 במרץ, אחרת תוקפה היה מתבטל. בחודש פברואר, עקב שני דיונים שנערכו בועדה, הוארך תוקפה של הרפורמה עד ל-3 במרץ, ועמדת הוועדה הייתה כי על משרד האוצר להביא עד לתאריך זה רפורמה חדשה בה שיעורי המס יהיו גבוהים יותר.
על פי המתווה שהוחל בביצועו, נקבעה תקופה ביניים בת ארבע שנים (עד ינואר 2014), במהלכה חלק ממס הקניה על משקאות חריפים יחושב כמס קצוב לפי אחוזי הכוהל שבמשקה, בעוד חלקו האחר של המס ימשיך להיות תלוי מחיר, אולם בוטלו מדרגות המס שהיו קיימות עד כה.
רק בשנת 2014 תיכנס הרפורמה לשלב הסופי, ויוטל מס קצוב אחיד לפי אחוזי הכוהל שבמשקה.
כאמור, על פי הצהרות רשות המיסים, הרפורמה באה לאוויר העולם, גם על מנת לפשט את הגבייה ולמנוע ויכוחים על מחירים. אבל, העובדות מראות כי רפורמה זו נולדה גם בעקבות הפעלת לחצים בינלאומיים על מדינת ישראל, לשנות את השיטה ולהתאימה לשיטה האירופאית.
גם באיחוד האירופי נגבה מס קצוב התלוי באחוזי הכוהל שבמשקה, ולא במחירו. מס זה מכונה באיחוד כ"מס צריכה" (Excise duty), אך בין המדינות השונות באיחוד האירופי, גובה המס שמוטל משתנה.
ההסכמים הבינלאומיים עליהם חתומה מדינת ישראל (ובראשם הסכם GATT) אוסרים אפלייה של מוצרים מיובאים לעומת מוצרים מתוצרת מקומית, בחקיקת מס פנימית כמו מס קניה.

 

השיטה הקודמת, בה הוטל מס קניה לפי מחיר המשקה, לא הייתה מפלה היות וגם משקאות מקומיים וגם משקאות מיובאים היו יכולים להיכנס לשתי קטגוריות המס (75% / 120%), תלוי במחירם.
כאמור, בעקבות ישיבה סוערת שנערכה בחודש פברואר 2010 בועדת הכספים של הכנסת, המליצה הועדה למשרד האוצר לחזור עם צו חדש בו המס בשלב הביניים ובשלב הסופי יעלה, לעומת ההצעה המקורית. בשלב הביניים, עקב שיטת המיסוי החדשה משקאות זולים יתייקרו, ומשקאות יקרים (בעיקר מיובאים) יוזלו. בשלב הסופי בשנת 2014, בו יוטל מס קניה שווה ליצרנים וליבואנים ביחס למשקאות עם אותם אחוזי אלכוהול, סביר להניח שרוב המשקאות יתייקרו פרט למשקאות "יוקרתיים" כמו ויסקי, עליו יוטל מס זהה כמו שיוטל על משקאות "עממיים" יותר כמו וודקה (בשל אחוזי כוהל דומים).

להלן השוואה בין מס הקניה שהוטל על וודקה מיובאת עד לרפורמה בינואר 2010, בשלב הביניים ובשלב הסופי בשנת 2014, על פי שיעורי המס שהומלצו על ידי ועדת הכספים בדיון מחודש פברואר 2010:

 

  המיסוי ה"ישן" לבקבוק   המיסוי החדש לבקבוק בשלב הביניים   המיסוי החדש לבקבוק בשלב הסופי  
וודקה זולה – מיובאת

* מחיר רכישה 2 $

9.6 ש"ח 18 ש"ח 24 ש"ח
וודקה יקרה – מיובאת

* מחיר רכישה 10 $

48 ש"ח 66 ש"ח 24 ש"ח

 

הנתונים מתייחסים לוודקה בבקבוק של 750 מ"ל.

ניתן לראות כי הצעת האוצר שקיבלה אישור עקרוני בועדת הכספים תייקר בצורה משמעותית את מחירם של המשקאות הזולים, גם בשלב הביניים, וגם בשלב הסופי בשנת 2014.
בנוסף, ניתן להניח כי החל משנת 2014 מחלוקות בין יבואנים/יצרנים של משקאות חריפים לרשות המיסים ביחס לגובה מס הקניה שיש לשלם, יפחתו בצורה משמעותית, בשל פישוט השיטה.

בשלב זה של הרפורמה לא יהיה שינוי בגובה המכס המוטל על המשקאות ואולם הצו קובע כי שיעור המכס יגדל בעוד שנתיים (2012) מרמתו הנוכחית (12% + 1 ש"ח לליטר) ל- 12% + 2.5 ש"ח לליטר כוהל.
כאשר הרפורמה תביא להגדלת תשלומי המכס על משקאות חריפים ממדינות שלישיות עימן אין לישראל הסכם סחר, ה"ערך" לצרכי חישוב מס הקניה ביבוא, הכולל גם את רכיב המכס, יגדל בהתאם ולכן ישפיע גם על גובה מס הקניה ששולם, בתקופת הביניים עד שנת 2014.
עם יישום הרפורמה בשלבה הסופי בשנת 2014, מס הקניה יהיה מנותק לחלוטין מן המחיר ויהיה קשור רק לאחוזי הכוהל, ולכן, החל משנת 2014, תשלום המכס ביבוא משקאות חריפים ממדינות שלישיות, לא ישפיע על גובה מס הקניה שישולם.