רב-אלאלוף

עו"ד אליס אברמוביץ
עלי מלחם אבו ח'ליל הוא בעל עסק העוסק, בין היתר, בייבוא ובסחר של פטישי חציבה והידראוליקה לציוד כבד. לצורך עיסוקיו הזמין סחורה מאיטליה, והתקשר עם חברת אלאלוף ושות' ספנות בע"מ לשם העברת הסחורה מנמל רוונה שבאיטליה לנמל חיפה.

הסחורה הגיעה, כאשר חסר משטח אחד מתוך חמישה. המשטח החסר הגיע באיחור של 15 ימים, ביום 18.4.12. באותו משטח שהגיע באיחור היה פטיש שהזמין היבואן עבור אחד מלקוחותיו. על פי הנטען בכתב התביעה שהגיש היבואן נגד אלאלוף, אותו לקוח ביטל את העסקה, בשל האיחור באספקת הפטיש, והדבר הסב ליבואן הפסד רווח של 10,500 ₪. בנוסף, טען היבואן, נגרמו לו הוצאות שונות בשל האיחור, ועגמת נפש, שגם בגינם הוא תובע פיצוי מאלאלוף.

אלאלוף ביקשה לדחות את התביעה נגדה על הסף. לטענתה, היא אינה המוביל הימי, אלא סוכנת של המוביל הימי, חברת ATLANTICA SPA DI NAVIGAZIONE, ועל פי תנאי שטר המטען, התחייב מקבל המטען שלא לתבוע את סוכני המוביל הימי בכל הקשור למטען. בנוסף לכך, על פי תנאי שטר המטען, סוכן של המוביל הימי נהנה מכל ההגנות המוקנות על פי שטר המטען למוביל הימי עצמו, ביניהן הוראת ההתיישנות המקוצרת, העומדת על תקופה של שנה. תקופת התיישנות זו, טענה אלאלוף, קבועה לא רק בשטר המטען אלא גם בפקודת הובלת טובין בים, אשר החילה את "כללי האג-ויסבי" על הובלת טובין בים מנמל במדינה שהיא צד לאמנה, ואיטליה היא אכן צד לאותה אמנה. לפיכך, התביעה נגד המוביל הימי ונגד אלאלוף, שהנה סוכנת של המוביל הימי, התיישנה לכל המאוחר ביום 18.4.13, ואילו תביעת היבואן הוגשה בפועל כשנתיים לאחר מכן, ב-26.4.15.

בית משפט השלום בעכו סקר את הדין החל על העניין, וקבע כי אכן, כטענת אלאלוף, פקודת הובלת טובין בים מחילה את כללי האג-וויסבי על ההובלה נשוא התביעה, וכי סעיף III(6) לכללים הללו אכן קובע תקופת התיישנות מקוצרת של שנה אחת. בפסיקה נקבע, כי התיישנות התביעה על פי כללים אלו היא התיישנות מהותית, דהיינו – התיישנות המפקיעה את הזכות גופה, להבדיל מההתיישנות הדיונית, אשר אינה מפקיעה את הזכות, אלא אך חוסמת את אפשרות התביעה. "אמנם, יש בתקופת ההתיישנות המקוצרת כדי לפגוע במידה מסוימת בזכויותיהם של מי שסבלו נזק כתוצאה מהובלה ימית", קבע בית המשפט, "ואולם קביעתה של תקופת ההתיישנות הקצרה נעשתה – כפי שעולה מהפסיקה – באמנה שישראל היא צד לה, והפכה להסדר נורמטיבי מחייב כאשר הוחלו הכללים במסגרת הפקודה, וזאת לשם קידומן של התכליות המיוחדות הניצבות ביסוד ההסדרים הנוהגים בתחום הסחר הבינלאומי, בשים לב לצורך בהאחדת הכללים המשפטיים הנוהגים במדינות השונות, ובשים לב לכך שבמסגרת יחסים אלו יש חשיבות לקביעה מהירה של המצב המשפטי בין הצדדים…".

תביעת היבואן נדחתה, והוא חויב לשלם לאלאלוף הוצאות בסך 2,000 ₪.

[תאמ (עכו) 42047-04-15 עלי מלחם אבו ח'ליל נ' אלאלוף ושות ספנות בע"מ, פסק דינה של כב' השופטת דנה עופר מיום 13.5.16. את היבואן ייצג עו"ד ל' אבו ח'ליל, ואת חברת אלאלוף ייצג עוה"ד דן מרוויץ].