קביעה עקרונית של ביהמ"ש העליון : רשות המסים חייבת לפרסם שמות נישומים שהסכימו לשלם כופר כסף

 

בימים אלה (23.9.08) ניתן פסק-דין על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים (השופטים ארבל, נאור ורובינשטיין, עע"ם 398/07 התנועה לחופש המידע ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המסים) במסגרתו קבע בית המשפט העליון הלכה עקרונית, ולפיה חובה על רשות המסים לפרסם שמות נישומים אשר נחשדו בביצוע עבירות מס והסכימו לשלם לרשות המסים כופר כסף על מנת שלא יועמדו לדין.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

רשות המסים מאפשרת לנישומים מסוימים, אשר נחשדים בביצוע עבירות מס פליליות, לשלם כופר כסף בתמורה לאי-העמדתם לדין. פרוצדורה זו מוכרת בחוקי המס השונים, ביניהם: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס ומס קניה. בעבר, החלטות הרשות לאפשר לנישומים לשלם כופר לא היו מפורסמות. בשנים האחרונות, חל ריכוך בגישת הרשות והחלטות הכופר היו מתפרסמות עם פרטים רבים, כגון: תיאור העבירה, השיקולים להטלת כופר, גובה הכופר וכו', אך שמו של הנישום נותר חסוי. בעתירה זו ביקשה התנועה לחופש המידע מבית המשפט לחייב את רשות המסים לחשוף גם את שמות הנישומים. טענת התנועה לחופש המידע הייתה כי שמו של הנישום אינו מהווה מידע חסוי הראוי להגנה על פי חוק הגנת הפרטיות, וכי לצורך שקיפות בהתנהלות הרשות יש להורות על פרסומו. עוד צוין כי החסיון הקבוע בדיני המס מגן מפני חשיפת מידע הנוגע להכנסת הנישום, ושמו אינו מהווה מידע מוגן, ולהיפך: חשיפת שמו תגביר את ההרתעה כלפי עברייני מס. רשות המסים טענה כי ממילא נחשפים כיום כל הפרטים הרלוונטיים להסדרי הכופר פרט לשמות הנישומים. כמו כן, טענה כי חשיפת שמם של נישומים תרתיע נישומים עתידיים מפני הגעה להסדר ותשלום כופר. לטענה זו השיבה התנועה לחופש המידע כי ממילא הליך פלילי בבית המשפט בעניינו של נישום יהא גלוי, ונישומים עדיין יעדיפו לסיים את ההתדיינות בקנס ולא לנהל משפט ארוך שתוצאותיו לא ידועות.

 

פסק-דינו של בית המשפט:

בית המשפט ציין כי יעילותו של מוסר הכופר מתבטאת בניהול מהיר של ההליכים תוך חיסון בזמן ובמשאבים ציבוריים, ובענישת עברייני מס שיתכן והיו מזוכים בבית המשפט בשל היעדר ראיות מספיקות.
בית המשפט קבע כי באיזון בין השיקולים השונים, האינטרס הציבורי לקבלת מידע מן הרשויות גובר. בית המשפט ציין כי לו ייחשפו שמות הנישומים, הדבר יגביר את השקיפות בפעולת רשות המסים וימנע הפעלה שרירותית של שיקול דעת הרשות. בית המשפט ציין כי אין לאדם שנחשד בעבירות מס כל זכות כי שמו לא ייחשף. כמו כן, ציין בית המשפט כי חשיפת שמו של הנישום תגביר את הביקורת הציבורית על פעולת רשות המסים.
בית המשפט קיבל את הערעור והורה לרשות המסים לפרסם שמות נישומים שחתמו על הסדרי כופר, מעתה ואילך.

התנועה לחופש המידע יוצגה ע"י עו"ד א. יונש. רשות המסים יוצגה ע"י עו"ד מ. צוק מפרקליטות המדינה.