צים תפצה את הפניקס בגין רשלנותה בעת מסירת מכולה להובלה בקירור

 

בימים אלה (30.8.09) ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בחיפה (סגנית הנשיא נ. שרון, ת.א. 7240/05הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ), במסגרתו נפסק כי על המוביל הימי לפצות את חברת הביטוח בגין רשלנותה, אשר הביאה לאובדן מוחלט של מטען הדגים.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת הביטוח הפניקס ביטחה מטען שנרכש על ידי חברת ד.ס.פ. בע"מ ובו קרטונים של דגים קפואים מסוג נסיכת הנילוס, אשר הומכלו בשבע מכולות. עם פתיחת אחת המכולות, לאחר הגעת האוניה ארצה, התגלה כי הטמפרטורה הנכונה (מינוס 18 מעלות) שהייתה אמורה להיות במכולה לא נשמרה, וזאת כיוון שמדף הקירור, שבאמצעותו מועבר האוויר בריצפת המכולה, היה חסר, דבר אשר מנע מעבר אויר קר בתוך המכולה ובכך מנע את קירור המטען כנדרש. המטען במכולה נבדק על ידי משרד הבריאות, וניתנה הוראה להשמדתו. חברת הביטוח הפניקס פיצתה את המבוטחת בסך של 71,544$, הוא שווי המטען בהתאם לחשבון הספק. התביעה הוגשה על ידי חברת הביטוח כנגד חברת צים, המוביל הימי. המחלוקת שבין הצדדים הייתה בשאלה האם צים מסרה למבוטחת לצורך הובלת המטען מכולה עם מדף או מכולה בה היה חסר אותו מדף. לטענת חברת הביטוח, נטל ההוכחה לעניין מסירת מכולה תקינה מוטל על צים כמוביל ימי ועליה להראות כי עשתה את כל הדרוש כדי שכלי השייט יהיה ראוי לנסיעה בים ולהובלה נכונה של המטען. לטענתה, צים לא עמדה בנטל הוכחה זה, שכן העדות שהובאה היתה מגמתית, מכוונת ומודרכת מראש. עוד נטען כי אחריות צים קמה הן מהיותה שומרת שכר של המטען, הן מהיותה רשלנית והן בשל הפרת החוזה בין הצדדים, שכן המטען נמסר לאחר שניזוק. לטענת צים, הנטל להוכיח שהמכולה נמסרה ללא מדף הקירור מוטל על חברת הביטוח.
פסק דינו של בית המשפט:

בית המשפט קבע צים לא הוכיחה כי מסרה מכולה תקינה עם מדף הקירור. נפסק כי העדות שהובאה על ידי צים איננה מהימנה, מאחר והעדות נשמעה מגמתית, מכוונת ומנסה להגן על תפקודו של העד בעניין זה, שהינו בעל אינטרס ישיר (בהיותו עובד במסוף פרטי המאחסן את מטעני צים). עוד נקבע כי המטען עצמו הומכל כשהוא תקין ושלם, שכן מדובר באותו מטען אשר הומכל בכל שבע המכולות באותו המעמד ורק במכולה שחסר בה מדף הקירור המטען ניזוק. כך, משהומכל מטען תקין במכולה של המוביל הימי, מוטל עליו הנטל להראות כי מסר מכולה תקינה. עוד נקבע כי צים לא עמדה בנטל להוכיח שלא היתה רשלנות מצידה בעת מסירת מכולה שאינה תקינה להובלת המטען. אולם, נפסק כי קיימת רשלנות תורמת מסויימת מצידו של הספק, שהינו חברת בת של המבוטחת. בית המשפט קבע כי ספק שכל עיסוקו בהובלת דגים קפואים אינו יכול להסתפק בבדיקה של נציג המוביל הימי, אלא עליו לבדוק המכולה ביסודיות ובדקדקנות, ומשלא עשה כן, קיימת תרומת רשלנות מצידו. לאור זאת, נקבע כי חלקו היחסי של הספק ברשלנות של הטענת המטען במכולה שאינה ראויה להיות מכולת קירור הינו 40%. משכך, נפסק כי חברת הביטוח זכאית להיפרע מצים בסכום של 187,760 ₪ בלבד, המהווים 60% מן הנזק שנתבע. שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בפסק הדין.