עסקאות בינלאומיות בהובלה ימית: העברת בעלות לחוד וחלוקת סיכונים לחוד

 

בימים אלה (8.10.07) ניתן פסק-דין ידי בית משפט השלום בחיפה (השופטת ניצה שרון, ת.א. (חי') 19829/01Telsteel B.V ואח' נ' ישראוולדינג (1992) בע"מ ואח', אשר עסק בשאלת העברת הבעלות על מטען שהוזמן בהובלה ימית.

 

מעשה שהיה כך היה:

חברת ישראוולדינג (היבואן) הזמינה מחברת Telsteel (הספק הזר) חומר גלם מסוג מתכת ופלדה, באמצעות נציג הספק הזר בישראל (חברת איסכור מתכות ופלדות בע"מ). הספק הזר התחייב לספק ליבואן את הסחורה בארבעה משלוחים, בתאריכים נקובים. לצורך הבטחת התשלום, סוכם כי היבואן יפתח מכתב אשראי לטובת הספק הזר. איתרע מזלו של היבואן, אשר נקלע לקשיים כספיים, ובשל כך לא עלה בידו לקבל מכתב אשראי. תחת זאת, התחייב היבואן להפקיד ערבויות בנקאיות, וכמו כן הספק הזר הציג בבית המשפט ערבות שניתנה לו, לטענתו, מאת מנהל היבואן.
חלק מחומר הגלם הגיע לישראל, נותר בנמל ולא שוחרר לידי היבואן, בשל היעדר יכולתו של היבואן לשלם תמורתו. סוכם בין הצדדים כי כל סחורה שתגיע לישראל תשוחרר לידי היבואן בתמורה להפקדת ערבות מתאימה.
היבואן טען בבית המשפט כי לאור העובדה כי שחרור הסחורה מן הנמל לידיו היה מותנה בהפקדת ערבות בנקאית או אחרת, ומשלא עלה בידו לקבל ערבות כזו, טרם עברה הסחורה לבעלותו. עוד טען היבואן, כי היות והסחורה הגיעה לישראל באיחור רב ולאחר המועדים שבהם התחייב הספק הזר לספקה, הרי שאין הוא חב לספק הזר דבר.