עמיל מכס – טעית בסיווג? לפחות הנחה את היבואן כיצד לפעול

עו"ד אליס אברמוביץ, עו"ד רפאל אוליאל

חברת שני שירותי מטען בינלאומיים (ש.כ.) בע"מ, העוסקת בשילוח בין לאומי ובעמילות מכס, פעלה עבור יבואן לשחרור מכלי קירור לחלב מפיקוח המכס. המכלים סווגו על ידי החברה בפרט מכס שגוי (שמספרו לא צוין בפסק הדין), לאחר שציינה בטעות, על גבי טופס המשלוח כי הטובין הם "מגדלי חלב לקירור" במקום "מכלי קירור לחלב", כפי שנרשם בחשבון הספק, ואף יובא בעבר על ידי היבואן באמצעות החברה מספר פעמים בעבר. בגין הטעות בסיווג, הוציא אגף המכס ליבואן דרישת תשלום הפרשי מסי יבוא בסך של 5,019 ₪.

היבואן שילם את דרישת התשלום, והגיש תביעה נגד החברה לבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה.

לטענת היבואן, על החברה להשיב לו את הסכום ששילם בגין דרישת התשלום, ראשית בגלל ששגתה בסיווג, ושנית משום שבנסיבות בהן לאחר שהומצאה דרישת התשלום, לא פעלה כראוי וכמצופה מעמיל מכס סביר על מנת להסדיר את תשלום החוב. היבואן הסביר, כי פנה אל נציגי חברת העמילות מספר פעמים בנוגע לדרישת התשלום, אך קיבל מהחברה תשובות לפיהן לא נעשתה כל טעות בסיווג הטובין. על מנת להימנע מהפעלת הליכים לפי פקודת המסים (גביה), שילם היבואן בעל כורחו, ובמועד האחרון שנקבע לתשלום, את דרישת התשלום במלואה.

חברת העמילות טענה, להגנתה, כי הטובין סווגו גם בפעמים קודמות בפרט מכס פטור, ואילו המכס הוא זה שביקש, לפתע, לשנות את הסיווג ל"ציוד קירור", המסווג בפרט מכס חייב. לפיכך, בנסיבות העניין לא יהיה זה ראוי לזקוף לחובת החברה את דרישת התשלום, אותה לא יכולה הייתה, לפי טענתה, לצפות. עוד טענה החברה, כי הציעה ליבואן לשלם את דרישת התשלום "אגב מחאה", ולנסות לערער עליה לאחר מכן. לפיכך, כך נטען, משהחליט היבואן לשלם את הדרישה על דעת עצמו – הביא הוא למצב שלא ניתן עוד לערער על הדרישה, באופן שנשמט הבסיס לחיוב החברה בשיפוי.

בית המשפט קיבל את עמדת חברת העמילות, לפיה שינוי הסיווג לא נבע ממעשה או מחדל שלה, שכן המטען סווג באותו אופן בו סווג בעבר, והיה זה המכס ששינה לפתע מטעמו, בעקבות בדיקה שנעשתה למשלוח. עם זאת, נקבע כי חברת העמילות לא פעלה כפי שמצופה מעמיל מכס סביר, וזאת משום שהיבואן פנה מספר פעמים לנציגיה, ולא קיבל הנחיות מדויקות דיין, כדי להבין מה מקור הטעות שבגינה חויב בתשלום תוספת מסי היבוא. בנוסף, קבע בית המשפט, כי חברת העמילות לא הראתה כי הובהר לתובע באיזשהו שלב כיצד עליו לציין את הבעת המחאה.

נקבע, אפוא, כי עמיל המכס הוא נציגו של היבואן מול שלטונות המכס, והוא בעל המומחיות לשחרור מטעני יבוא מפיקוח המכס. הגם שחברת העמילות הוכיחה כי השינוי בסיווג לא נבע ממעשה או מחדל מצידה, עדיין היה עליה לסייע בידו של היבואן בכל הקשור להסדרת דרישת התשלום מבעוד מועד, בהיותה, כאמור, בעלת המומחיות לכך. בזה סיכם בית המשפט את ניתוחו, וקבע שחברת העמילות לא פעלה באופן סביר, לא מילאה אחר מחובותיה כסוכן מכס סביר כלפי היבואן ועל כך יש לחייבה בהחזר תשלום שביצע היבואן.

[ת"ק 46106-05-16 הופמן נ' שני שירותי מטען בינלאומיים (ש.כ.) בע"מ, פסק דינה של כב' הרשמת הבכירה, הדס שכטר-ישראלי מיום 31.1.17. מכיוון שהתביעה נדונה בבית המשפט לתביעות קטנות – הצדדים לא יוצגו על ידי עורכי דין].