עגלת הזהב

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
Stokke AS היא חברה נורווגית, המייצרת עגלות ילדים, ומשווקת אותן בישראל באמצעות הסוכנות הבלעדית והיבואן המורשה שלה בישראל – חברת שב טוב בע"מ. חברת אריאל מוצרי תינוקות בע"מ מייבאת את אותן העגלות מתוצרת החברה הנורווגית בייבוא מקביל, לאחר שהיא רוכשת אותן מספק בחו"ל, ומשווקת אותן אף היא בישראל, במחירים זולים יותר.
בחודש אוגוסט האחרון, הגישה היצרנית הנורווגית בקשה לסעד זמני נגד היבואן המקביל. במסגרת זו, עתרה היצרנית כי בית המשפט יאסור על היבואן המקביל לייבא ולשווק את העגלות המיובאות על ידו, בטענה כי היבואן המקביל מסיר מהעגלות את מדבקת המספר הסידורי של היצרנית, ומדביק עליהן מדבקות הנושאות מספר סידורי מזויף. לפי הנטען בבקשה לסעד זמני, מסירות המדבקות המזויפות, הלכה למעשה, את האחריות והביטוח שיכולה היצרנית להעניק לצרכן, ועל כן הסרתן על ידי היבואן המקביל פוגעת באפשרות שלה לעקוב אחר העגלות ולהעניק לצרכן את האחריות, השירות, והאמינות המזוהים עמה. בכך, כך נטען, פוגע היבואן המקביל במוניטין היצרנית בישראל וביחסיה ההסכמיים עם היבואן הרשמי, ואף בצרכן ובבטיחותו שכן אין יכולת להגיע אליו עם כל בעיית קריאה חוזרת (recall) המתעוררת.
היבואן המקביל טען, מנגד, כי מטרת היצרנית, שמאחוריה עומד היבואן הרשמי, היא לחסום שלא כדין את פעילותו המסחרית, כדי למנוע תחרות ולהפקיע מחירים ללא הפרעה. בתצהיר שהגיש לבית המשפט, הסביר היבואן המקביל כי הוא קונה עגלות מקוריות של היצרנית מספק בחו"ל, וכי עגלות אלה זהות לעגלות שאותן מייבא היבואן הרשמי, אולם הן נמכרות על ידו במחיר מוזל יחסית למחירים הגבוהים של היבואן הרשמי. לגופו של עניין טען היבואן המקביל, כי לא הוא שמסיר את מדבקות היצרן מהעגלות, אלא הספק בחו"ל, אשר נאלץ לעשות זאת מפני שהיצרנית מעוניינת להתחקות אחריו, במטרה למנוע שלא כדין את היבוא המקביל, לשלוט על מחירי העגלות בישראל ולהכתיב מחירים מופקעים תוך פגיעה בתחרות.
בהקשר זה צוין, כי עגלות אינן מוצר המחייב recall לפי מכון התקנים, להבדיל ממוצרים המחייבים רף בטיחות גבוה, כגון כסאות בטיחות לרכב, ועל כן אין לטענת היצרנית בעניין זה על מה שתסמוך. עוד הסביר היבואן המקביל, כי הסרת המדבקות אינה מפרה את צו הגנת הצרכן סימון טובין, שכן בניגוד לנטען על ידי היצרנית – העגלות המשווקות על ידו כן נושאות מספר סידורי. מספר זה הוא מספר היבואן המקביל, שהתחייב – ובפועל אף מספק – אחריות ושירות לכל מי שרוכש את העגלות. כל הפרטים הנדרשים בצו מופיעים כנדרש על העגלות שהיבואן המקביל מייבא ומשווק, והוא אף קיבל את אישור מכון התקנים, שבהתאם לנהליו – אין כל חובה שהמספר הסידורי על המוצר יהיה של היצרן דווקא, אלא יש דרישה כללית למספר סידורי מטעם מבקש האישור.
עוד נטען, כי המוצרים הנמכרים על ידי היבואן המקביל הם מוצרים מקוריים של היצרנית, ואין כל הטעיה מצדו בעניין זה: שם היצרנית מופיע באופן ברור בכל מסמכי היבואן המקביל, בהוראות השימוש, בתעודת האחריות וביתר המסמכים המצורפים לעגלה. נטען, כי היבואן המקביל אינו מטעה את הצרכן, שיודע שהיבוא הוא יבוא מקביל, ומעוניין לרכוש את העגלה במחיר נמוך משמעותית מהמחיר בו נמכרת העגלה על ידי היבואן הרשמי.
בית המשפט בחן את טענות הצדדים, והחליט לדחות את הבקשה, בנימוק כי מהחקירות הנגדיות של העדים הוברר, שהיצרנית לא הוכיחה את טענתה העיקרית, לפיה היבואן המקביל מסיר מהעגלות המיובאות ומשווקות על ידו את מדבקות היצרנית, ומדביק עליהן מדבקות מזויפות, הנושאות מספר סידורי מזויף.
בהקשר זה, הזכיר בית המשפט את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין TOMMY HILFIGER, שניתן לאחרונה, וקבע כי ההכרה בלגיטימיות של היבוא המקביל מבוססת וברורה. עוד נקבע שם, כי עצם הייבוא והשיווק של מוצרי היצרן, והתבססותו של היבואן המקביל על המוניטין הצמודים למוצרים המקוריים שהוא מוכר, אינם כשלעצמם התעשרות שלא כדין על חשבון היצרן או היבואן הרשמי. באותו עניין, תואר המשפט הישראלי כמחיל גישה שאינה אוסרת על היבוא המקביל, ואף רואה בו תופעה שהיא חיובית ביסודה, מה שעולה בקנה אחד עם תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (הסרת חסמים בתחום היבוא), התשע"ה-2015, אשר מצוי בהליכי חקיקה, ומציע להחיל איסורים על ניצול מעמד יבואן רשמי לרעה בנוגע לפעולותיו ביחס לתחרות מייבוא מקביל.
בית המשפט פסק, כי לכאורה אין כל הטעייה מצד היבואן הרשמי ביחס לאחריות הניתנת על ידו לעגלות, וביחס למקוריותן. היצרנית לא הסבירה, בבקשתה, מה מעמדו של היצרן או היבואן המורשה של העגלות על פי חוק הגנת הצרכן, שתכליתו כשמו: הגנה על הצרכן. נקבע, כי במצב דברים זה ספק רב אם יש עילה לכאורה לתביעת היצרנית על יסוד טענה בדבר הטעיית הצרכן.
בסופו של דבר, דחה, כאמור, בית המשפט את בקשת היצרנית הנורווגית למתן סעד זמני, וחייב אותה בהוצאות היבואן המקביל, בסך של 15,000 ₪.
בנוסף, נעתר בית המשפט לבקשת היבואן המקביל, אשר טען כי מדובר בחברה זרה שאין לה נכסים בישראל, וחייב את היצרנית הנורווגית בהפקדת ערובה להוצאות בסך של 75,000 ₪, כתנאי להמשך ניהול התביעה נגד היבואן המקביל.
[תא (מרכז) 48705-08-15 חברת Stokke AS נ' אריאל מוצרי תינוקות בע"מ, החלטתה של כב' השופטת הדס עובדיה מיום 3.11.15. את היצרנית הנורווגית ייצג עו"ד ערן סורוקר, ואת היבואן המקביל ייצג עוה"ד יוסי סיוון].