סכסוך בין יבואן מוצרי ספורט לבין היצרן יוכרע בבוררות בקליפורניה ולא בבית משפט בארץ

 

לאחרונה (10.8.09) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי בת"א (השופט אבי זמיר, בש"א (ת"א) 9880/09 ת.א. 2058/08 עולם הטניס סוכנויות (1988) בע"מ נ' גרונדמן ושות' חברה לשיווק מוצרי ספורט בע"מ ואח'), אשר קיבל את בקשת יצרן מוצרי ספורט לעיכוב הליכים בינו ובין מפיצו בארץ, מפאת קיומה של תניית בוררות ושל תניית שיפוט ייחודית.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת עולם הטניס (המפיץ) עוסקת ביבוא מוצרי ספורט לארץ, מתוצרת חברת The Basketball Marketing (היצרן). המפיץ טען כי הוא בעל הזיכיון מזה מספר שנים, אולם רק בסוף שנת 2007 הודיע לו היצרן הזר כי הוא מבקש לעגן את ההסכם ביניהם בכתב. במהלך 2008 שלח היצרן למפיץ נוסח חוזה ולפיו ניתנה למפיץ זכות הפצה בלעדית עד לדצמבר 2010. במסגרת החוזה, נכללה תניית בוררות ייחודית לערכאת בוררות שבמחוז אורנג' בקליפורניה, וכן נכללה תניית שיפוט זר ייחודית לדיון בכל עניין הקשור לבוררות. לטענת המפיץ, במהלך שנת 2008 הודיע לו היצרן על סיום הסכם ההפצה ביניהם. הודעה זו של היצרן באה בעקבות שיתוף פעולה בינו ובין חברת גרונדמן, שפעלה יחד עם היצרן לנישול המפיץ מזכויותיו. במסגרת התביעה, ביקש המפיץ לקבל הצהרה כי החוזה בינו ובין היצרן תקף, וביקש צו מניעה קבוע האוסר על היצרן להתקשר עם גורם כלשהו בישראל בהסכם הסותר את החוזה התקף שבינו ובין היצרן.
במסגרת הבקשה, טען היצרן כי חוזה ההפצה לא נחתם ולא נתגבש לכדי הסכם מחייב, אך למען הסר ספק, טען היצרן כי הוא מסכים לנהל את הדיון במחלוקת בהתאם לתניות הבוררות והשיפוט זר שנרשמו בחוזה, ולפיכך ביקש את עיכוב ההליכים בארץ לצורך העברת הסכסוך לדיון בחו"ל.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי במקרה זה, מאחר ומדובר בהסכם בוררות חוץ-מדינתי, אין רלוונטיות לכך שלהליך צורפו גורמים נוספים מלבד הצדדים הישירים להסכם הבוררות. לאור האמור, קבע בית המשפט כי על הסכם הבוררות חלה אמנת ניו יורק, ומשלא מתקיימים במקרה זה החריגים הנזכרים באמנה, אין מנוס מלהורות על עיכוב ההליכים, וכך הורה בית המשפט.
משמעות ההחלטה היא כי הדיון בין הצדדים לא יתקיים בישראל אלא במקום מושבו של היצרן.
המפיץ יוצג על ידי עו"ד ד"ר שחר ולר. היצרן יוצג על ידי עו"ד חגי נצר. חברת גרונדמן יוצגה על ידי עו"ד אורי גאון.