סכסוך בין יבואן ישראלי של מסכי מחשב לספק גרמני יידון בישראל

 

לאחרונה ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב (הרשם א. אורנשטיין, ת.א. (ת"א) 1472/07Brumme  Trading International  נ' טלראן תקשורת בע"מ), במסגרתה קבע בית המשפט כי סכסוך בין יבואן ישראלי של מסכי מחשב לספק גרמני יידון בישראל, ודחה את טענות הספק כי המקום הנאות להתדיין בו הוא בגרמניה.
עובדות המקרה:
היבואן – טלראן תקשורת, חתם על הסכם עם ספק בגרמניה (חברת Brumme) לפיו הספק ימכור לו 5,000 מסכי מחשב. עוד בטרם בוצע היבוא, התחייב היבואן למכור לרשת שופרסל את אותם מסכים.
מסיבות שונות, נסוג הספק מן ההסכם והודיע ליבואן כי אין באפשרותו לספק את המסכים. היבואן הגיש תביעה כנגד הספק על סך של כ-3.5 מיליון ש"ח, בטענה כי זהו הרווח אשר היה צפוי לו ממכירת המסכים לרשת שופרסל. בד בבד עם הגשת התביעה, ביקש היבואן להמציא את כתב התביעה לכתובת הספק בגרמניה, וקיבל את אישור בית המשפט.
טענות הצדדים:
על פי תקנות סדר-הדין האזרחי בישראל, על מנת להמציא כתב תביעה לנתבע שמקום מושבו בחו"ל, חובה להוכיח את אחת העילות המנויות בתקנות. במקרה זה, טען הספק טען כי לא קיימת עילה להעברת כתב התביעה אליו וביקש לבטל את אישור ההמצאה שהעניק בית המשפט ליבואן. לחילופין, טען הספק כי גם לו קיימת עילה להמצאת התביעה אליו, הפורום הנאות לבירור התביעה הוא בבית המשפט בגרמניה.
היבואן טען כי מאחר והחוזה בינו ובין הספק נחתם בישראל באמצעות תכתובות שהוחלפו בין הצדדים, קמה עילת המצאה. בנוסף, טען היבואן כי הפורום הנאות לבירור התביעה הוא בישראל.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט ציין כי מאחר והיבואן שלח לספק הצעת התקשרות, והספק השיב לו כי התנאים מקובלים עליו, למעשה נחתם בין הצדדים חוזה במדינת ישראל, מאחר ותשובת הספק התקבלה בישראל. משכך, קבע בית המשפט כי קמה ליבואן עילה להמצאת התביעה לחו"ל. בית המשפט אף דחה את טענות הספק בעניין הפורום הנאות, וקבע כי מאחר והמסכים היו אמורים להיות משווקים בישראל, מאחר והיבואן הינו ישראלי, ומאחר והיבואן התחייב למכור את המסכים לשופרסל-חברה ישראלית, אזי הפורום הנאות לבירור התביעה הוא בישראל. בנוסף, העיר בית המשפט כי מאחר והספק מוכר את מוצריו ללקוחות שונים ברחבי העולם, עליו לצפות התדיינות בבתי המשפט במקומות שונים, וככל שהספק לא חייב בחוזה את היבואן להתדיין בגרמניה, עומד הדבר בעוכריו.
היבואן יוצג על ידי עו"ד ע. פירט, הספק יוצג ע"י עו"ד מ. ניב.