סוכן מכס אינו אחראי לנזק אשר נגרם למשלוח פלפלים שקפא

 

ביום 29.04.12 פסק בית משפט השלום בכפר-סבא כי סוכן מכס אינו אחראי לנזק אשר נגרם למשלוח פלפלים שקפא וכי על המוביל היבשתי וסוכן האוניה לפצות את היבואן בגין הנזק אשר ארע. (ת"א (כס) 3597/07 פרחים ישיר בע"מ נ' סי אל אס אוברסיז בע"מ).

 

עובדות המקרה:
התובעת, חברת פרחים ישיר בע"מ, ייצאה משלוח פלפלים להולנד תוך שימוש בחברת עמילות מכס. בעת הגעת המשלוח ליעד בהולנד, התגלה כי חלק מן הפלפלים קפאו ולכן ניזוקו.
התובעת והקונה הזר עשו מאמץ למכור את הפלפלים שניזוקו בשוק המקומי, ואלה נמכרו בסכום כולל של כ-21,000 יורו, בעוד ששווי הסחורה ביום ההעמסה היה כ-53,000 יורו. לאור האמור, החליטה התובעת להגיש תביעה בגין הנזק שנגרם לה כנגד סוכן המכס והמוביל היבשתי, אשר הגישו הודעות צד ג' לסוכן האוניה ולמוביל הימי.
טענות הצדדים:
התובעת טענה, כי עשתה עסקה כוללת עם חברת עמילות המכס לשם יצוא הסחורה לחו"ל, כך שזו אחראית על הובלת המשלוח ממושב פארן ועד לנמל היעד בהולנד, תוך שעליה לוודא כי המשלוח ישמר בטמפרטורה אחידה של 8 מעלות. התובעת טענה, כי דרישתה לשמירה טמפרטורה אחידה של 8 מעלות היתה דרישה חוזית יסודית אשר הופרה על ידי סוכן המכס בפיקוח הרשלני שלו.
התובעת טענה טענות דומות כנגד נתבעת מס' 2, אשר הייתה אחראית להובלה היבשתית לנמל חיפה של הטריילר, במהלכו, כך נטען, ירדה הטמפרטורה וקפא המשלוח.

חברת עמילות המכס טענה, כי היא נתנה לתובעת שירותי עמילות מכס ותיאום הובלה ביבוא, וכי היא אינה אחראית לכל השרשרת הלוגיסטית של ההובלה רק בשל העובדה שזו תואמה על ידה. החברה טענה כי היא הנחתה את כל הגורמים הרלוונטיים בדבר הטמפרטורה הרצויה על פי הנחיות התובעת אולם היא אינה אחראית לאכיפת הנחיה זו.

המוביל היבשתי הכחיש אחריות לנזק בטענה שהוא אינו בעל הטריילר, ואינו אמון על תפקודו ואיכותו. המוביל היבשתי טען כי הוא נשכר להוביל את הטריילר לנמל חיפה, וכך נעשה.

הן חברת עמילות המכס והן המוביל היבשתי הגישו הודעות צד ג' כנגד סוכן האוניה וחברת ההובלה הימית.

החלטת בית המשפט

מבחינה עובדתית, קבע בית המשפט כי עיקר הנזק נגרם בעת המתנת הטריילר לבדו בשטח נמל חיפה, כאשר החוליות הלוגיסטיות הקרובות ביותר לנזק הינן המוביל היבשתי, אשר הוביל את המשלוח לנמל, סוכן המכס, אשר קיבל מסמכים, וצדדי הג', אשר היו אחראים על ההובלה הימית.
בכל הנוגע לסוכן המכס, נקבע כי תפקידו הינו עבודת תיאום בלבד, והמסגרת החוקית והחוזית בינו לבין היבואן אינה מתייחסת למצב הפיזי של הטובין, ובד"כ לא מקימה לו חובת זהירות באשר למצב הפיזי של הטובין.

בית המשפט קבע כי לא הוכח לו כי התקיים מחדל כלשהו של סוכן המכס בהקשר לפעולות המכס אשר היה עליו לבצע.

בכל הנוגע למוביל היבשתי, פסק בית המשפט כי האחרון נושא באחריות גבוהה לנזק, שכן הוא היה מודע לדרישה להוביל את המשלוח בטמפ' של 8 מעלות וכי סביר להניח כי הוא יכל היה למנוע את הנזק במידה והיה בודק את הטמפ' במשך כל ההובלה היבשתית ובעת הנחת הטריילר בנמל לפני עזיבתו, וכן במידה והיה מבצע העברה מסודרת של האחריות לטריילר לנציגי המוביל הימי.
בכל הנוגע לצדדי הג', קרי סוכן האוניה וחברת הספנות, נקבע כי לסוכן האוניה יש אשם תורם לנזק, שכן היתה לו שליטה על הטריילר מאז הגעתו לנמל, אולם כפי שהמוביל היבשתי בחר להותיר את הטריילר מבלי להעבירו לידי המקבל, כך גם האחרון לא הזדרז לקבל לידיו את הפיקוח של הטריילר מאז הגעתו לנמל, הגם שהדבר היה באחריותו, לאור האמור נקבע כי לסוכן האוניה אשם תורם בשיעור של 40%.