נסגרה חקירת תלונת יצרן מקומי על יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין

הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת, מר ראובן פסח, הודיע היום (16.1.12) כי החליט לסגור את חקירת תלונת חברת די. סי. תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ על יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין, וזאת לאור העובדה כי ממצאי החקירה העלו כי לא מתקיים יבוא בהיצף.
רקע
בנובמבר 2009 הוגשה לממונה על היטלי סחר תלונה מטעם חברת די. סי. תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ, לפיה מתקיים לכאורה יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין. הממונה על היטלי סחר קבע כי יש לכאורה יסוד לתלונה, וביום 13.1.10 פתח בחקירה שמטרתה לבדוק האם אכן מתקיים יבוא בהיצף.
יוזכר, כי יבוא בהיצף מתקיים מקום בו יצרן היושב במדינה זרה מייצא את מוצריו לישראל במחירים נמוכים ממחירם במדינת המקור. ייבוא שכזה נחשב כפוגע בתחרות ההוגנת בשוק הסחר הבינלאומי, וההגנה מפניו מוסדרת באמנה בינלאומית, אשר אומצה בישראל באמצעות חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991. כאשר יצרן ישראלי מתלונן על יבוא בהיצף בפני משרד התמ"ת, עליו להביא ראיות המצביעות על קיומו של יבוא בהיצף ועל נזק ממשי שנגרם לו, ולהראות כי הנזק נגרם עקב היבוא בהיצף. על מנת לבחון האם מתקיים יבוא שכזה, על הממונה להשוות בין מחירי המוצרים הנמכרים בשווקים המקומיים של היצרן הנחקר, לבין המוצרים המיוצאים על ידו לישראל.
בענייננו, לאורך כל הליך חקירת ההיצף טענו יצרני כוסות הנייר מסין, כמו גם היבואנים הישראלים, כי היבוא לישראל אינו מתקיים במחירי היצף, ומשכך אין מקום להטלת היטל היצף. הממונה על היטלי סחר החליט לערוך ביקורי אימות במפעלי היצרנים הזרים בסין, אשר הוכיחו כי לא נעשה יצוא לישראל במחירי היצף.
לאור ממצאי החקירה, החליט הממונה על היטלי סחר, ביום 16.1.12, על סגירת החקירה. החלטה זו עולה בקנה אחד עם המלצות וועדת טרכטנברג אשר פורסמו בספטמבר האחרון, במסגרתן המליצה הוועדה על צמצום משמעותי של השימוש בהיטלי הסחר ככלי לצורך הגנה על התעשייה המקומית, כלי אשר עלותו הישירה למשק עולה על 600 מיליון ש"ח לשנה ואשר פוגע בצורה משמעותית בטובת הצרכן הישראלי.
יבואני הכוסות יוצגו במהלך החקירה ע"י עורכי הדין אביגדור דורות ורועי אסף ממשרד איתן, מהולל & שדות.