נמל אינו רשאי לגבות הפרשי אגרת רציף מסוכן מכס לאחר ששליחותו הסתיימה

ביום 17.4.12 ניתנה החלטה בבית משפט השלום בתל אביב, בתביעה כנגד חברה זרה אשר גרמה לנזק למטען בתובלה ימית בינלאומית, אשר קבעה כי חברת עמילות מכס ושילוח בינלאומי, הנמצאת בקשר עסקי רצוף עם החברה הזרה, עשויה לשמש כשלוחה שלה לעניין קבלת כתב התביעה (ת"א 52609-06-11 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' Limited (Hong Kong) IJS Global).
עובדות המקרה:
התובעת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הגישה כתב תביעה כנגד הנתבעת, IJS Global, חברת שילוח בינלאומית, בעילה של גרימת נזק למטען בתובלה ימית בינלאומית.
התובעת המציאה את כתב התביעה לידי המשיבה, אילת גייטפורד נגה בע"מ, חברת ישראלית העוסקת עמילות מכס ושילוח בינלאומי, והמנהלת קשר עסקי רציף עם הנתבעת ואף משמשת נציגה שלה בישראל.
המשיבה התנגדה לקבלת כתב התביעה והתנגדה לייחוס שלה לנתבעת, ואילו התובעת הגישה בקשה להצהרה כי ההמצאה של כתב התביעה הייתה כדין.
טענות הצדדים:

 

התובעת הסתמכה על הקשר העסקי בין המשיבה לנתבעת, עד כדי שהמשיבה שימשה כסניף של הנתבעת בארץ. אף באתר האינטרנט של הנתבעת, מוצגת המשיבה כנציגה בלעדית בישראל של הנתבעת. בנוסף, שטר המטען ע"י הנתבעת מורה במפורש למסור אותו לידי המשיבה.
המשיבה, מנגד, טענה כי היא איננה מורשה של הנתבעת בישראל וכי השותפות מסתכמת בהפניית לקוחות הדדית ותו לא.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי ההמצאה לנתבעת באמצעות המשיבה הייתה כדין, שכן ניתן לראות במשיבה כמורשה לקבלת כתבי בי-דין בשמה של הנתבעת.
בית המשפט מציין, כי היחסים בין המשיבה לנתבעת מלמדים על כך שהמשיבה תוכל להמציא את כתב התביעה וכתבי בי-דין שונים לידי הנתבעת, וכי מטיב היחסים בין המשיבה לנתבעת ניתן ללמוד כי היא משמשת כמורשה לעניין קבלת כתבי בי-דין כנגד הנתבעת.
בית המשפט קבע, כי על פי תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן להמציא תביעה כנגד גורם זר למורשה שלו, כל עוד מדובר בתביעה בעניין "עסק", ואילו הפרשנות למונח "עסק" לעניין התקנה האמורה, הינה פרשנות רחבה. בהחלטתו, קובע בית המשפט כי נזק שנגרם למכולה בתובלה ימית, הוא בגדר "עסק" לעניין התקנה, וניתן להמציא כתב תביעה כנגד חברת השילוח הבינלאומית הזרה, ולהמציאו בהתאם לתקנה 482 לנציגת הנתבעת בישראל.