נמחקה תביעת יבואן נגד מכון התקנים והתמ"ת בשל חוסר סמכות

 

בימים אלה (5.6.08) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט ר. כרמל, בש"א 5250/07 5479/07 ת.א. 9121/07 אלקטרוניקה אוסקר סמי בע"מ נ' משרד התמ"ת ואח'), במסגרתה קבע בית המשפט כי אין בידו סמכות לדון בתביעת יבואן נגד משרד התמ"ת ומכון התקנים ביחס לשאלה האם תקן ישראלי הנוגע למתאמים חשמליים חל על המוצרים המיובאים על ידי היבואן, וכי הסמכות לדון בתביעה כזו מסורה לבג"צ.
עובדות המקרה:
היבואן (אלקטרוניקה אוסקר סמי בע"מ) מייבא לישראל מתאמים חשמליים מסוגים שונים, המיועדים לאפשר שימוש במכשירי חשמל ישראלים בחו"ל. מתאמים אלה לא עומדים בדרישות התקן הישראלי החל עליהם, ולפיכך אסורים בשיווק בישראל.
היבואן הגיש נגד משרד התמ"ת ומכון התקנים תביעה ובה התבקש בית המשפט להצהיר כי התקן הישראלי הנ"ל לא חל על המתאמים המיובאים על ידי היבואן, מאחר והמתאמים אינם מיועדים למכשירי חשמל בישראל, כי אם למכשירי חשמל בחו"ל. היבואן ביקש בתביעתו כי בית המשפט יקבע כי התקן החל על המתאמים הוא התקן הזר, לפי המדינה שבה מעוניין היבואן לשווק את המתאמים.
טענות הצדדים:
משרד התמ"ת ומכון התקנים הגישו בקשה למחיקת התביעה על הסף, וטענו כי הסמכות לדון בתביעה כזו מסורה לבג"צ ולא לבית המשפט המחוזי-האזרחי, מאחר ומדובר בתביעה המורה למכון התקנים כיצד לנהוג, וכי הגורם היחיד המוסמך ליתן הוראה לגוף מדינתי הפועל מכח חוק, הוא בג"צ.
היבואן טען כי התביעה עוסקת בפרשנות טכנית של התקן הדורשת דיון טכני מקצועי, ולפיכך הסמכות הינה לבית המשפט האזרחי ולא לבג"צ.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי הסעד המבוקש בתביעה הוא פטור מהחלת התקן הרשמי על המתאמים. בית המשפט ציין כי הגורם היחיד המוסמך ליתן פטור שכזה הוא שר התמ"ת, ומשכך התביעה כולה היא למעשה עתירה מנהלית בנושאי תקינה ולא תביעה אזרחית רגילה. הואיל וחוק בית המשפט לעניינים מנהליים לא מעניק סמכות לבית המשפט לעניינים מנהליים לדון בעתירה כזו, קבע בית המשפט כי הסמכות לדון בעתירה כזו מסורה אך ורק לבג"צ.
בהתאם לכך, מחק בית המשפט את התביעה על הסף בשל חוסר סמכות והטיל על היבואן הוצאות בסך של 15,000 ש"ח.
היבואן יוצג ע"י עו"ד ג. נדל, משרד התמ"ת יוצג ע"י פרקליטות מחוז ירושלים, ומכון התקנים יוצג ע"י עו"ד י. סמואל ושות'.