נכנס יין יצא חיוב במס

עו"ד אליס אברמוביץ, עו"ד אסתי ליבא
חברת ליקר מרקט (צ.י.מ.) בע"מ, העוסקת ביבוא ובשיווק משקאות חריפים, ייבאה בשנים 2011-2012 שתי מכולות של משקאות חריפים אשר נרכשו, בהתאם למסמכי היבוא, מחברה הונגרית בשם GDC.
המחלוקת בהליך הייתה, האם הצהרות ליקר מרקט בעת ייבוא הטובין, ביחס לסכומן של שתי עסקאות היבוא היו הצהרות אמת, כטענתה, או שמא מדובר בהצהרות כוזבות, הנסמכות על מסמכים פיקטיביים, והמחיר האמתי אשר שולם עבור המשקאות המיובאים היה גבוה יותר באופן משמעותי.
במהלך שנת 2012, התעורר חשדה של רשות המיסים כי הצהרות החברה ביחס לשווי הטובין היו כוזבות, והמחירים שצוינו היו נמוכים מהמקובל בשוק, וזאת על מנת להפחית את מס הקניה הגבוה, החל על משקאות אלכוהוליים. בעקבות חקירה, שלחה רשות המיסים לחברה הודעת חיוב, בסך העולה על שני מיליון ₪.
חקירת רשות המיסים העלתה כי מנהל התובעת, מאיר בסנינו, יחד עם אדם נוסף בשם מרדכי מרץ, קשרו קשר להונות את המדינה תוך שימוש במסמכים כוזבים, כאשר המשקאות אשר יובאו בשתי המכולות נרכשו בפועל מחברה בבעלות מרץ, ולא מהחברה ההונגרית, כמוצהר במסמכי היבוא. על פי ממצאי החקירה שנערכה, החברה שבבעלות מרדכי מרץ רכשה את המשקאות עבור ליקר מרקט, במחירים גבוהים משמעותית מהמחיר אשר ננקב במסמכי היבוא, אך המכירה לליקר מרקט באמצעות חברה הונגרית פיקטיבית, נעשה במחירים נמוכים ממחיי הרכישה. התשלום לחברות מהם רכש מרץ את המשקאות עבור ליקר מרקט נעשה בחלקו על ידי האחרונה, ובחלקו על ידי החברה בבעלותו של מרץ.
כמו כן, על אף שהחברת שבבעלותו רכשה את המשקאות, ביקש מרץ לרשום על שם ליקר מרקט את תעודת ה 1 EUR , וכן ביקש מחברת השילוח כי יירשם בשטר המטען, כי השוגר הוא חברה הונגרית בשם GDC, והנשגרת היא חברת ליקר מרקט.
בסנינו ומרץ נחקרו באזהרה, אולם רשות המסים לא הגישה כתבי אישום נגדם. למרות אי נקיטת ההליכים הפליליים, עמדה רשות המיסים על תקינות החלטתה המנהלית לשלוח את הודעות החיוב לחברה.
בית המשפט קבע, כי עדותו היחידה של בסנינו, מטעם ליקר מרקט, לא הצליחה להפיג, ולו בדוחק, את ממצאי החקירה, שכן הסתפק בטענה על העדר ידיעה והכחשה כללית של הקשר שלו לאירועים הנ"ל, מבלי שניתן הסבר כלשהו לממצאי החקירה.
נקבע, כי על התובעת מוטלים נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות, להראות כי הודעת הגירעון הוצאה שלא כדין, ויש להורות על בטלותה. בית המשפט קבע כי התובעת, ליקר מרקט, לא הרימה את הנטל להוכחת אי תקינות או טעות ביחס להחלטת רשות המיסים להוצאת הודעת גירעון, ולא הוכיחה כי המחירים אשר עליהם הצהירה ביחס לעסקאות נשוא ההליך, הם המחירים האמתיים.
[תא (ת"א) 19118-12-13 ליקר מרקט (צ.י.מ.) בע"מ נ. מדינת ישראל– אגף המכס ומע"מ, פסק דינה של כב' השופטת שרון גלר מיום 16.1.17, התובעת יוצגה על ידי עו"ד אהוד שטמר ושולי זסלבסקי, ואגף המכס ומע"מ יוצג על ידי פרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי].