ניתן לתקן כתב תביעה, גם אם חלף מועד ההתיישנות הקבוע באמנת ורשה

 

ביום 29.4.12 קבע בית המשפט העליון כי מקום בו התיישנה עילת התביעה לאחר הגשתה בהתאם לאמנת ורשה, וברצון התובע לתקן את כתב התביעה, יש להתיר את התיקון, כל עוד התיקון לא מוסיף עילה שהתיישנה (רע"א 2607/12 אל על נתיבי אויר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ).
עובדות המקרה:

 

בין התובעת, כלל חברה לביטוח, ובין הנתבעת, אל על נתיבי אויר, התגלע סכסוך בגין חבות הנתבעת אודות נזק שנגרם לשני מטעני אינסולין במהלך הובלתם האווירית מאירופה לישראל.

 

התובעת ביטחה את משלוחי האינסולין לטובת שירותי בריאות כללית, ולאחר שהמטענים ניזוקו בעת הובלתם האווירית, שילמה התובעת לשירותי בריאות כללית את תגמולי הביטוח המגיעים לה. לאחר מכן, הגישה כלל תביעת שיבוב על סך 2,721,000 ש"ח כנגד הנתבעת.

 

לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות הקבועה באמנת ורשה, ביקשה כלל לתקן את כתב תביעתה, כך שבתיקון יוספו עובדות שיסייעו להוכיח את הקשר בין המבוטחת, שירותי בריאות כללית, לבין הנשגר, חברת פליינג קרגו. בית המשפט המחוזי התיר את תיקון כתב התביעה, וקבע כי התיקון לא משנה את עילת התביעה אלא מסייע להוכיחה. על החלטה זו, הגישה הנתבעת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 

טענת המערערת:

 

המבקשת בבקשת רשות הערעור, אל על נתיבי אויר, טענה, כי כתב התביעה כנוסחו כיום, אינו מראה יריבות בינה לבין המבטחת שכן שטר המטען היה על שם פליינג קרגו, בעוד שהמבוטחת היתה שירותי בריאות כללית.

 

בהמשך לאמור, טענה המערערת כי תיקון כתב התביעה באופן אשר יבהיר את הקשר בין הנשגר בשטר המטען לבין שירותי בריאות כללית אינו אפשרי מקום בו עבר מועד ההתיישנות הקבוע באמנת ורשה.

 

החלטת בית המשפט:

 

בית המשפט העליון קבע, כי אין בתיקון כתב התביעה בכדי לקפח את הנתבעת, ואין בתיקון בכדי להוסיף עילת תביעה חדשה אשר התיישנה ולא צוינה בכתב התביעה המקורי.

 

בית המשפט קבע, כי התיקון אינו משנה את מרכיבי היסוד של עילת התביעה המקורית אשר נכללו בכתב התביעה המקורי, וזאת היות ולכתב התביעה המקורי צורפו שטרי המטען, וניתן היה לדעת מי הוא הנשגר. הוספת התיקון בעניין הזיקה שבין הנשגר לבין המבוטחת אינו משנה את סיפור המקרה ואינו מרחיב את עילת התביעה המקורית, ולכן, גם במידה וחלפה תקופת ההתיישנות, ניתן לתקן את כתב התביעה.

לאור האמור, דחה בית המשפט העליון את הערעור, והותיר את החלטת בית המשפט המחוזי על כנה.