נדחתה תביעתו של יבואן כלי רכב משומשים להחזרת התפוס

 

בימים אלה (25.8.09) ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בחיפה (השופט שלמה לבנוני, ת.א. 5246/01 יוסף עובד נ' מדינת ישראל – אגף המכס), במסגרתו דחה בית המשפט את בקשתו של יבואן כלי רכב משומשים לבטל תפיסה של שלושה כלי רכב אשר חולטו על ידי אגף המכס במסגרת חקירה נרחבת בגין חשד לעבירות פליליות בקשר ליבוא כלי רכב.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
היבואן עסק ביבוא של כלי רכב משומשים בני שנה אשר נמכרים לרוכשים ישראלים. משטרת ישראל בשיתוף עם אגף המכס פתחו בחקירה נרחבת בגין חשד לעבירות פליליות בקשר ליבוא כלי רכב שהגיעו באמצעות מוכרים מקנדה. במסגרת החקירה, נתפסו שלושת כלי רכב אשר יובאו על ידי היבואן. לטענת המכס, היבואן היווה חוליה ברשת עבריינים בקנדה אשר גנבה כלי רכב חדשים ויוקרתיים וזייפה את מספרי השלדות שלהם במטרה להבריחם ולמכרם באמצעות היבואן בארץ. ממצאי החקירה העלו כי שלושת כלי הרכב שיובאו ארצה חשודים כגנובים ו/או מזוייפים. עוד נטען כי היבואן כלל אינו בעל הזכות הקניינית ברכבים, ומכל מקום, גם אם קיימת זכות קניינית ברכבים, יש לאזנה ולסייגה לנוכח היותם גנובים ו/או מזוייפים, האסורים ביבוא. לטענת היבואן, כלי הרכב נרכשו ע"י שלושה מלקוחותיו והתשלום בעבורם הועבר למוכרים מקנדה. עוד טען כי משלא הצליח לספק לרוכשים את כלי הרכב, ביטלו האחרונים את העסקאות, ואילו היבואן נקלע לחובות. עוד טען היבואן, כי אמנם כלי הרכב שנתפסו הינם גנובים/מזוייפים, אך הוא בעצמו נפל קורבן לתרמית, גניבה וזיוף של המוכרים מקנדה. לכן, אין לפגוע בזכותו הקניינית הנטענת בכלי הרכב האמורים.
משנסתיימה חקירת המשטרה והמכס, הוחלט שלא להגיש כתבי אישום בפרשה.
פסק דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי היבואן לא הוכיח את טענתו כי הזכות הקניינית בכלי הרכב נתונה לו. היבואן לא הציג כל ראיות המוכיחות כי אכן העסקאות האמורות עם הרוכשים בוטלו. כמו כן, לא הוצגו קבלות להוכחת תשלום הרוכשים או להוכחת השבת המקדמות על ידי היבואן לרוכשים. בשטרי המטען שהוצגו, אשר היו מחוקים בכתב יד ומשורבטים בשרבוטים שונים, בניגוד לנוהל התקין באשר לשטרי מטען, לא היה כל זכר לרוכשים הנטענים. משלא הוכחה בעלות היבואן בכלי הרכב, נחזית החלטת החילוט של המכס כהחלטה סבירה. בית המשפט הוסיף וקבע כי גם אם היה מוכיח היבואן את זכותו הקניינית בכלי הרכב, לא היה זוכה בתביעתו, שכן לא הרים את הנטל להוכיח את העדר מעורבותו בפרשה האמורה. תביעת היבואן להשבת התפוס נדחתה, ובית המשפט חייב את היבואן בתשלום שכר טרחת עו"ד של המדינה בסך 14,000 ₪.
היבואן יוצג על ידי עו"ד אייל מנחם, והמדינה על ידי עו"ד יהודה גלייטמן מפרקליטות מחוז חיפה.