נדחתה עתירה נגד המלצות ועדת קדמי אודות הורדת שיעור המכס על שימורי טונה

 

ביום 3.5.12 דחה בג"צ את עתירת חברת ויליגר תעשיות בע"מ כנגד שר התמ"ת, במסגרתה ביקשה העותרת לקבל מסמכים הנוגעים להליך גיבוש ההמלצות להורדת מכסים על שימורי טונה בועדת קדמי, וכן להשהות את העברת המלצות ועדת קדמי עד אשר יבדקו המסמכים על ידי העותרת (בג"צ 2917/12 ויליגר נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה).
עובדות המקרה:

 

ועדת קדמי הוקמה במטרה לבחון את רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה. ועדה זו, בחנה בין היתר את האפשרות להוריד את שיעור המכס על שימורי טונה, כאשר ביום 29.1.12 פרסם יו"ר הועדה מכתב, בו המליץ על הפחתת המכס על שימורי טונה מ-30% ל-12% במתווה של ארבע שנים.

חברת ויליגר תעשיות בע"מ, יצרנית שימורי טונה ישראלית, פנתה ליו"ר הועדה בבקשה לקבל לידיה את המסמכים שהועברו לועדה על ידי גורמים שונים, ואשר עמדו בבסיס המלצותיה. משלא קיבלה את המסמכים הגישה את העתירה במסגרתה נתבקש בית המשפט להשהות את העברת המלצות הועדה לשר התמ"ת ושר האוצר, עד לבחינת המסמכים על ידי העותרת.

 

טענות הצדדים:

 

העותרת טענה, כי בקשתה ליו"ר ועדת קדמי לקבלת המסמכים שהועברו לידי הועדה על ידי גורמים שונים ועמד בבסיס ההמלצה על הפחתת המכס על שימורי טונה – לא נענתה. בנוסף, טענה העותרת כי המלצות ועדת קדמי הושפעו ממניעים זרים וניתנו מבלי לבחון את כלל הנתונים הרלוונטיים.

כמו כן, נסמכה העותרת על הטענה לפיה הורדת המכס על שימורי טונה תפגע בחמשת המפעלים לייצור שימורי טונה בישראל, לפיטורי עובדי המפעלים הללו, בעוד שהתועלת מהורדת המכסים לכלל משקי הבית – זניחה.

המשיבים טענו, כי לאורך כל הדיונים ראו חברי ועדת קדמי לנגד עיניהם את כל השיקולים וההשפעות השליליות שעשויות להתרחש בעקבות הורדת המכסים כאשר גם העותרת הביעה את עמדתה בכתב. לעניין בקשת העותרת לקבלת המסמכים אשר הועברו לועדת קדמי, טענו המשיבות כי טיעוני הגופים בעלי העניין נשמעו בעל-פה ואין בנמצא המסמכים המבוקשים על ידי העותרת.

 

פסק דינו של בית המשפט:

 

בג"צ דחה את העתירה וקבע כי מתגובת המשיבים עולה כי אין חומר ומסמכים כתובים אשר נמסרו לועדה ועל כן העתירה מתייתרת.

לעניין טענת העותרת כי המלצות הועדה נתקבלו ממניעים זרים, קבע בג"צ כי העותרת לא הצביעה על פגם או פסול בעבודת הועדה, וכי טענותיה בנידון אינן מעוגנות בעובדות.

לאור האמור, קבע בג"צ כי אין הצדקה למנוע את העברת המלצות הועדה לידי שר האוצר, ודחה את העתירה.