נדחתה טענת נאשם בהנמכת מחירים ביבוא כי יש למחוק את כתב האישום נגדו

 

בימים אלה (22.10.08) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט א. שהם, ת.פ. (ת"א) 40013/05 מדינת ישראל נ' אורי רש ואח') במסגרתה דחה בית המשפט טענת נאשם בהנמכת מחירים ביבוא כי בשל התנהלות לא נאותה של התביעה נגדו אשר מנעה ממנו אפשרות להתגונן, יש למחוק את כתב האישום נגדו.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
הנאשמים עסקו ביבוא מוצרי חשמל ביתיים מספרד, ושיווקם בישראל באמצעות חברת הפצה. מחקירת אגף המכס עלה כי חברת היבוא וההפצה דיווחה לרשויות המכס על מחירים נמוכים מן המחירים ששולמו בפועל באמצעות הקמת חברת קש, ובכך התחמקה מתשלום מסי יבוא בסך של 425,000 ש"ח. אחד מן הנאשמים, רוברטו וגמן (להלן- הנאשם) הואשם בכך שהיה מנהל פעיל בחברת היבוא והשיווק וכמי ששלט בעסקיה, יחד עם מנהלים נוספים.
הנאשם טען כי התנהלות התביעה נגדו הייתה שערורייתית ומפלה, ומשכך יש לבטל את כתב האישום נגדו בטענת "הגנה מן הצדק". הנאשם טען כי כלל לא נחקר ביחס לעבירות שבסופו של דבר צוינו בכתב האישום נגדו, כי לא קיימת אפשרות סבירה להרשיעו בהיעדר ראיות מספיקות, וכי הוא מופלה לרעה לעומת שותפים נוספים בפרשה, אשר לא הועמדו לדין ושימשו כעדי המדינה (כולל חברת היבוא עצמה, שנגדה לא הוגש כתב אישום).
המדינה טענה כי הנאשם נחקר ביחס לאישומים נגדו ואף נערך לו שימוע מקיף. בנוסף, טענה המדינה כי הנאשם הנ"ל לא הופלה לרעה וכי שיקוליה באי-העמדה לדין של חלק מן המעורבים היו סבירים – בשל היעדר ראיות, או בשל רצון להרשיע את אנשי המפתח באמצעות עדים, שהעידו במעמד של עדי מדינה.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי על מנת שתתקבל טענת "הגנה מן הצדק", יש צורך בסטייה מהותית של רשות התביעה מנורמת התנהגות סבירה. במקרה זה, קבע בית המשפט כי התביעה לא סטתה מנורמה זו. בית המשפט קבע כי שיקולי התביעה באי-העמדה לדין של מעורבים בפרשה היו סבירים (היעדר ראיות, רצון להפליל באמצעותם אנשי מפתח בפרשה), וכי לנאשם ניתנה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בשימוע שנערך לו, ועל כן לא נפל כל רבב בהתנהלות התביעה.

 

היבואן יוצג ע"י עו"ד א. דגן, מדינת ישראל יוצגה ע"י עו"ד נ. עוזיאל מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
הערות:

זהו נסיונו השני של הנאשם להביא למחיקת כתב האישום נגדו. בחודש יוני 2008 דיווחנו על החלטת בית המשפט לחייב את הנאשם להשיב לאשמה תוך שנדחתה טענתו כי אין בידי המדינה ראיות מספיקות נגדו. כעת, יידרש הנאשם להביא עדים ולהתמודד עם כתב האישום לגופו.