נדחתה בקשת מפיצות ישראליות של מוצרי חשמל ליתן צו מניעה זמני כנגד היצרן בטורקיה

 

בימים אלה (12.8.09) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט השלום בחיפה (השופטת שלומית ברסלב, ת.א. 16600-05-09 אי ג'י אינטרנשיונל אלקטריק בע"מ ואח' נ' Viko Elektrik Ve Elektronik End), אשר דחה בקשה של יבואנים לתת צו מניעה זמני נגד יצרן מוצרי חשמל שמקום מושבו בטורקיה, אשר יאסור אליו, למשך שנה וחצי, להפיץ את מוצריו בישראל באמצעות מפיץ אחר.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת Viko Elektric (היצרן) הינה חברה טורקית העוסקת בייצור מוצרי חשמל. החברות אי ג'י אינטרנשיונל אלקטריק ואורות העמקים (המפיצות) שימשו כמפיצות של מוצרי היצרן במשך שנים רבות, ללא כל הסכם בכתב. לטענת המפיצות, הן היו המפיצות הבלעדיות של מוצרי היצרן מזה כעשר שנים, בנו את מוניטין המוצרים בשוק הישראלי וברשות הפלסטינית והיו שותפות לפיתוח ולהתאמת המוצרים לשוק הישראלי. עוד נטען, כי היצרן הודיע למפיצות, ללא כל התראה מוקדמת או סיבה מוצדקת, על כוונתו להפסיק את הסכם ההפצה הבלעדי ולהעביר את ההפצה למפיץ ישראלי אחר. בבקשתן לצו מניעה זמני, טענו המפיצות כי פעולה זו של היצרן פגעה באינטרס ההסתמכות שלהן ונעשתה בחוסר תום לב, תוך העמדתן בסיכון של נזק כלכלי ותדמיתי כבד. לעומתן, טען היצרן כי לא קיימת בינו ובין המפיצות כל התקשרות בלעדית להפצת מוצריו, אלא הן רכשו ממנו מוצרים מעת לעת בהיקף כספי מצומצם. כמו כן, טען היצרן כי המפיצות השתהו בפניה לבית המשפט וכי הנזק הנטען בר פיצוי כספי, ולכן אין לתת צו מניעה זמני. בנוסף, טען היצרן נגד סמכותו של בית המשפט לדון בתיק.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי הוא מוסמך לדון בסכסוך. בית המשפט קבע כי הוכח לכאורה שבין הצדדים היתה התקשרות עסקית במשך שנים להפצת מוצרי היצרן באמצעות המפיצות, בישראל וברשות הפלסטינאית. עם זאת, החליט בית המשפט כי לא הוכח מקור זכותן של המפיצות לקבל הודעה מוקדמת של שנה וחצי בטרם הפסקת ההתקשרות, כפי שנטען בבקשה. , בית המשפט הוסיף וקבע כי אף לא הוכח כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המפיצות, שכן לא נטען לנזק בלתי הפיך אלא אך ורק לנזק כספי הניתן לפיצוי במסגרת התביעה העיקרית. לאור זאת, דחה בית המשפט את הבקשה לצו מניעה זמני, והטיל על המפיצות את תשלום הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ש"ח בצירוף מע"מ.
שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בהחלטה.