נדחתה בקשת בעלי אונייה להפניית סכסוך לבוררות

 

בימים אלה (30.8.09) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט לימאות בחיפה (השופט רון סוקול, ת.ח. 59/08הקבוצה הירושלמית ליבוא ושווק מספוא (2001) בע"מ ואח' נ' האוניה REGA), שבמסגרתה נדחתה בקשת בעלי האונייה לעיכוב הליכים כנגדה, שכן לא הוכח קיומו של הסכם בוררות תקף בין הצדדים.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
על האוניה REGA הוטען מטען צובר של חיטה בנמל Kerch שבאוקראינה. לטענת הקבוצה הירושלמית, מזמינת המטען, התברר לאחר קבלת המטען כי התגלה חוסר במשקל של כ-100 טון, בהשוואה למפורט בתעודות השקילה ובשטר המטען. משכך, תבעו המזמינה והשוגרת לפצותן בגין החוסר, לאחר הפחתת הסטייה המקובלת במשקל. בד בבד עם הגשת התביעה, נתבקש מעצר האוניה. בית המשפט נתן צו מעצר, אך לאחר שהושג הסדר להמצאת ערבות, שוחררה האוניה ממעצרה. בעלי האוניה הגישו בקשה לעיכוב ההליכים בתביעה העיקרית, שכן לטענתם, על הסכסוך להתברר במסגרת הליך בוררות. לטענתם, שטרי המטען אשר מכוחם הוגשה התביעה כוללם בחובם הפניה להסכם לחכירת האונייה והסכם חכירה זה כולל הסכם בוררות. לטענת המזמינה והשוגרת, מדובר בתביעה חפצית המכוונת כנגד האונייה, ומכאן שהסכם בוררות עם בעליה איננו רלוונטי. עוד נטען, כי כלל לא הוכח קיומו של הסכם בוררות.
החלטתו של בית המשפט:
כדי שבית המשפט יעכב הליכים בתביעה שהוגשה בפניו על פי סעיף 6 לחוק הבוררות, על המבקש להצביע כי התקיימו התנאים לכך. אחד מהתנאים הינו כי חלה על הבוררות אמנה בינלאומית שישראל צד לה. בהתאם לאמנת ניו יורק, עליה חתומה ישראל, נדרש כי הסכם בוררות יערך בכתב ויהיה חתום על ידי בעלי הדין, ואילו הסכם להפניית סכסוך לבוררות שנערך בעל פה אינו עונה לתנאי האמנה. בעניינינו, בעלי האוניה הפנו לשטרי המטען המאמצים לתוכם את כל הוראות חוזה החכירה, לרבות ההוראות בדבר ברירת הדין ובדבר הסכם הבוררות, אלא שההפניה הייתה לחוזה חכירה המוזכר מעבר לדף, ואילו בצידו האחר של הדף לא מופיעים פרטי חוזה החכירה. להיפך, המקום המיועד לרישום פרטי חוזה החכירה נותק ריק. עוד נקבע, כי אף אחד מדפי הסכם החכירה הנטען, לא נחתם על ידי אף אחד מהצדדים. בית המשפט קבע כי על צד המבקש עיכוב הליכים מוטל הנטל להוכיח קיומו של הסכם בוררות תקף, ומאחר ובעלי האונייה לא הציגו הסכם חתום, די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה.
לאור זאת, דחה בית המשפט את הבקשה לעיכוב הליכים, והטיל על האוניה לשלם הוצאות בגובה 7,000 ₪.
המזמינה והשוגרת יוצגו על ידי עו"ד אילן אורלי ושות'. האונייה יוצגה על ידי עוה"ד אמיר כהן דור.