נדחה ערעור רשות המיסים: אינה מוסמכת לבצע "הרמת מסך" בין חברות לשם גביית מסי יבוא

 

בימים אלה (1.3.10) ניתן פסק-דין בערעור על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (ע"א 708-08 זייתון תעשיות שמנים בע"מ נ' מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ), אשר קבע כי רשות המיסים אינה מוסמכת לבצע "הרמת מסך" בין חברות לצורך ייחוס חוב של חברה אחת לשנייה, ללא קבלת אישור בית המשפט.
העובדות וטענות הצדדים:
בין חברת בית הבד ובין אגף המכס התעוררה מחלוקת בדבר סיווג שמן זית לצרכי מכס. כתוצאה משינוי עמדת המכס, חויבה חברת בית הבד לשלם מכס בשנת 2000. במהלך השנים ובטרם נגבה החוב נסגרה חברת בית הבד, והוקמה חברה חדשה בשם "זייתון תעשיות שמנים", אשר בעלי מניותיה היו צאצאי בעלי המניות בחברת בית הבד. אגף המכס קבע כי חברת זייתון מהווה המשך ישיר של חברת בית הבד, ולמעשה "אותה הגברת בשינוי אדרת", וכי לא הייתה כל הצדקה כלכלית לסגירת חברת בית הבד ולהעברת הפעילות לחברת זייתון, מלבד התחמקות מתשלום חוב המכס. לנוכח כל זאת, דרש המכס מחברת זייתון את חובה של חברת בית הבד שעמד בשנת 2006 על 700,000 ש"ח, ולמעשה ביצע "הרמת מסך" בין החברות, כך שחובה של בית הבד נדרש מחברת זייתון. חברת זייתון הגישה תביעה לבית משפט השלום בחיפה וטענה כי גובה המכס אינו מוסמך לבצע הרמת מסך בין חברות, אלא רק בית המשפט, ותביעתה התקבלה.
אגף המכס לא השלים עם פסק-הדין והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר נתן את פסק-דינו בימים אלה.
אגף המכס טען כי תפקידו הוא להילחם בסרבני תשלום המס ולכן מן הראוי לקבוע שיש לו סמכות טבועה לבצע הרמת מסך בין חברות קשורות לצורך גביית החובות, מה גם שלראש ההוצאה לפועל קיימת סמכות דומה ואין היגיון להעניק לפקיד ברשות המיסים סמכויות נחותות יותר.
פסק-הדין בערעור
בית המשפט ציין כי הליך של הרמת מסך הינו הליך חריג שבחריגים, שיש לנקוט בו בזהירות רבה ובצמצום. בית המשפט קבע כי אם רשות המיסים ביקשה לבצע הרמת מסך, היה עליה להגיש תביעה אזרחית נגד חברת זייתון בעילה של הרמת מסך ולהמתין לאישור בית המשפט לצורך גביית החוב. משלא עשתה כן, אין בסמכותה לבצע הרמת מסך עצמאית ללא אישור בית המשפט. בנוסף, צוין כי סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף מעניק לרשות המסים סמכות מצומצמת להרמת מסך, אך מאחר וסעיף זה אומץ לתוך פקודת המכס ביחס לחובות מכס רק בשנת 2003, בעוד החוב של בית הבד הוא משנת 2000, וגם מאחר והמכס לא נקט בפרוצדורה הקבועה בסעיף זה, הרי שסעיף זה לא רלוונטי למקרה זה.
בית המשפט ציין כי גם אם לראש ההוצאה לפועל סמכויות דומות, הדבר אינו מעלה ואינו מוריד לעניין סמכויות פקיד רשות המיסים, הואיל וראש ההוצאה לפועל פועל על פי חוק ההוצאה לפועל, בעוד שאין הוראת חוק עליה יכול גובה המכס להסתמך. בנוסף, ציין בית המשפט כי גם אם נימוקיה של הרשות חשובים וכבדי משקל (רצונה להילחם בסרבני תשלום מס), אין הדבר יכול לייצר לה סמכות יש מאין, ודחה את טענת "הסמכות הטבועה" שהועלתה על ידי אגף המכס.
חברת זייתון יוצגה על ידי עו"ד אביגדור דורות ואסתי ליבא ממשרד שדות ושות', ואגף המכס יוצג על ידי עו"ד י. גלייטמן מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ועו"ד ליבליין מפרקליטות המדינה.