מקטרת שלום? לא בדיוק.

עו"ד אליס אברמוביץ
חברת ר.מ.ש בסט ייצור ומסחר בע"מ הינה חברה העוסקת ביבוא של טבק מירדן, לשם ייצור טומבק לנרגילות המיועד לייצוא. לטענתה, על פי חוק מס קניה וצו מס קניה, היא זכאית לפטור ממס קניה, ובשנים 2014-2015 מנהל המכס אף אפשר לה לדחות את תשלום מס הקניה, אגב הפקדת ערבויות בנקאיות, עקב הזכאות לפטור זה. בסוף שנת 2014, הגישה החברה תביעת השבה לגבי מס הקניה לגבי 2014, והמס הוחזר לה.
במהלך אוגוסט 2015, ערכה רשות המסים ביקורת בעסקיה של החברה, ועקב כך הודע לה שיש קושי בהתנהלותה מבחינת אגף המכס: התקיימו שלוש בדיקות מעבדה לגבי הטומבק שיוצר ויוצא על ידי ההחברה, ועל בסיס אותן בדיקות, וכן ממצאי חקירה נוספים, הוצאה לחברה הודעת חיוב רטרואקטיבית לשנים 2014-2015, בסך של 15,660,331 ₪.
החברה הגישה תביעה לסעד הצהרתי ובקשה למתן צו מניעה שימנע את הפעלת הליכי הגבייה של הגירעון. במסגרת זו, טענה כי הבדיקות שנעשו בשנת 2015, ושלאורן הוצאה הודעת החיוב, היו שגויות ואינן מלמדות על מה שטוענת רשות המסים. ביתר פירוט, טענת החברה הינה כי כל עוד הטבק אשר היא מייבאת זהה לטבק אשר נמצא בטומבק – היא זכאית לפטור. לטענתה, בבדיקות באוגוסט 2015, הועלו חשדות כלפיה, לפיהם היא אינה מייצאת את הטבק אשר מיובא מירדן, ומנהל המבקשת אף נחקר באזהרה לגבי חשדות אלו, אולם בדיקות מעבדה שבוצעו אז, העלו כי קיימת התאמה בין הטבק שמיובא מירדן לבין זה אשר מיוצא לאחר תהליך ייצור הטומבק, ולכן – יש לדחות את הבסיס לדרישה לשלם את מס הקניה.
מנגד, טענה רשות המסים כי בדיקות המעבדה בוצעו לגבי נושא שונה מעט, והן נועדו לבדוק את הצהרת החברה לפיה הטבק מהווה 40% מן המוצר אותו היא מייצרת. בבדיקות נמצא, כי תכולת הטבק מהווה רק 9% עד 14% ולכן – המדובר בממצאים שאינם עולים בקנה אחד עם הצהרות החברה, והתוצאות מצדיקות את אי הענקת הפטור ממס הקניה.
בית המשפט קבע כי המחלוקת בין הצדדים היא עובדתית ומקצועית, ואין באפשרותו להכריע בה במסגרת הבקשה לסעד זמני. עם זאת, לאור מאזן הנוחות, ניתן לחברה צו מניעה זמני כמבוקש, ובלבד שתפקיד בידי רשות המסים ערבויות בנקאיות בסך של 900,000 ₪, ערבות אישית של מנהל החברה בסך 3 מיליון ₪, ערבות צד ג' ע"ס מיליון ₪ ועיקול נכס מקרקעין בשווי 1.5 מיליון ₪.
[תא (חי') 53309-03-16 ר.מ.ש בסט ייצור ומסחר בע"מ נ' מדינת ישראל, החלטתה של כב' השופטת תמר נאות פרי מיום 18.5.16. את החברה ייצג עו"ד ג'וליאן חדאד, ואת המדינה ייצגה פרקליטות מחוז חיפה).