ממבו ג'מבו

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
חברת ג'מבו לכל הבית בע"מ הגישה תביעה כספית על סך 510,872 ₪ נגד חברת אייבי כסלו הובלה ושילוח בע"מ. על פי כתב התביעה, בחודש אפריל 2009 רכשה ג'מבו סחורה מסין, במטרה לשווקה ללקוחותיה במהלך תערוכה שארגנה לרגל חג הרמדאן, ונקבעה לתאריכים 10-15 באוגוסט אותה שנה. היא הזמינה, אפוא, מאייבי שירות עמילות המכס וההובלה של הסחורה מסין לנמל חיפה, כשתאריך הגעת הסחורה נקבע ליום 6.8.09. לטענת ג'מבו, מועד ההגעה היה קריטי מבחינתה, והיא אף הבהירה עובדה זו לאייבי בטרם הזמנת השירות. עוד נטען, כי על מנת לעמוד בלוח הזמנים, היא הזמינה הובלה ישירה, בעלות גבוהה יותר. בסופו של דבר, הסחורה הגיעה ליעדה רק ביום 13.8.09, כך שג'מבו קיימה את התערוכה מבלי להציג את הסחורה החדשה, וזאת בניגוד לפרסומים שפרסמה לפני התערוכה. לטענתה, מחדליה של אייבי הסבו לה נזק רב, בשל הפסד מכירות של אלפי מוצרים מהסחורה נשוא התביעה, והיא אף צירפה חוות דעת של רואה חשבון לשם אומדן הנזק.
חברת אייבי טענה להגנתה כי התביעה התיישנה לפי כללי האג ויסבי; כי היא עוסקת בהסדרה ותיאום הובלה ימית בינלאומית ואינה עוסקת בהובלת מטענים בפועל או בפעולות אחרות הכרוכות בכך. משהגיע המשלוח ליעדו והוסדרה ההובלה, הרי שהיא מילאה תפקידה באופן מלא, ואינה אחראית לנזק הנטען והמוכחש; כי בהצעת המחיר שעל בסיסה סוכמו תנאי המשלוח ובחשבוניות המס שהונפקו צוין, כי תאריך צפי הגעת המשלוח הוא תאריך משוער ולא סופי אשר נמסר על ידי חברת הספנות ובאחריותה ואייבי אינה אחראית במקרה של עיכוב ו/או שינוי בלוחות הזמנים של חברת הספנות; וכי המטען הגיע ליעדו בהתאם למקובל והנהוג בשוק ההובלה היומית ואין לראות במועד הגעתו משום עיכוב.
בנוסף, הגישה אייבי, יחד עם חברת כסלו לוגיסטיקה בע"מ, תביעה על סך 116,405 ₪ נגד ג'מבו, בטענה כי לג'מבו יתרת חוב כלפיהן על סך 114,639 ₪ נכון ליום 31.8.10. לטענתן, לאחר ששלחו לג'מבו דרישת תשלום, היא הגישה את תביעתה הנ"ל, במטרה להתחמק מתשלום התמורה המגיעה להן.
בתביעה הנגדית טענה ג'מבו להגנתה, כי סכום התביעה הוא בגין שירותי עמילות המכס וההובלה של אותה סחורה, שרכשה מסין בחודש אפריל 2009, ואשר הייתה אמורה להיות משווקת בתערוכה.
בית המשפט דחה את תביעתה של ג'מבו נגד אייבי במלואה, וקיבל את התביעה הנגדית של אייבי וכסלו, תוך שהוא מחייב את ג'מבו לשלם להן את סכום התביעה:
נקבע, מקדמית, כי הצדדים מסכימים, שאייבי אינה אחראית בפועל להובלת המטען, והיא אינה הבעלים של האנייה בה הובל. עוד היה מוסכם על הכל, כי אייבי הינה מתאמת של שירותי ההובלה בלבד, וככזו עוסקת בהסדרה של ההובלה הבינלאומית, ולשם כך שכרה ג'מבו את שירותיה. בנוסף, אין מחלוקת כי בסופו של דבר יצא המשלוח מיעד שונה, ולא מאחד משני היעדים שנקבעו מראש. עם זאת, נקבע כממצא עובדתי, כי היעד ממנו יצא המשלוח אינו באחריותה של אייבי אלא של הספק אשר ממנו הזמינה ג'מבו את הסחורה. לפיכך, נקבע כי ג'מבו לא הוכיחה, כי טרם יציאת המשלוח לדרך, וכאשר כבר היה ידוע לה מהספק ממנו רכשה את הסחורה מאיזה נמל ייצא המשלוח, היא דרשה, כי הובלתו תהיה בהפלגה ישירה, או כי בכלל הייתה אפשרות כזו ומה הייתה זמינות ההפלגות באותו יעד: "אף אם ג'מבו הייתה מעוניינת במשלוח בהפלגה ישירה ומסרה עמדתה האמורה לאייבי ואף אם תתקבל הטענה לפיה הסחורה נשלחה בהפלגה עם שטעון הרי שלא הוכח, כי ניתן היה לשלוח את הסחורה בהפלגה ישירה במועדים הרלוונטיים מהנמל אליו העביר הספק את הסחורה. כמו כן, אף אם ניתן היה לשלוח את הסחורה בהפלגה ישירה מהנמל האמור ותחת זאת היא נשלחה בהפלגה עם שטעון הרי שלא הוכח, כי לאור המועד בו יצאה ההפלגה הישירה לארץ הרי שהסחורה הייתה מגיעה במועד מוקדם יותר ככל שהייתה נשלחת בהפלגה זו. לאייבי לא היה אינטרס לשלוח את הסחורה בדרך כזו או אחרת. לפיכך, סביר בעיניי, כי ככל שהסחורה נשלחה בהפלגה עם שטעון הרי שלא הייתה אפשרות אחרת, אשר במסגרתה ניתן היה לשלוח את הסחורה בהפלגה ישירה כך שהיא תגיע לארץ במועד מוקדם יותר. לא הוכח בפניי, כי אייבי התרשלה ולא הובילה את המטען בהפלגה ישירה או לחלופין ניסתה לעשות כן."
בנוסף, גם לא הוכח, כי ג'מבו הביאה לידיעתה של אייבי שמועד הגעת הסחורה הינו קריטי מבחינתה של ג'מבו: "ג'מבו ידעה, כי מדובר בצפי הגעה ולא במועד הגעה וודאי וכי עלול להיות עיכוב של מספר ימים. אף על פי כן, היא קבעה את התערוכה למועד אשר בו אף עיכוב קל בהגעת הסחורה מהצפי משמעותו שהסחורה לא תוצג לפחות בחלק מימי התערוכה. כמו כן, אין מחלוקת, כי בשלב מסוים נמסרה הודעה לפיה המועד המשוער להגעת הסחורה הוא התשיעי לחודש. לפיכך, הרי שג'מבו ידעה, כי קיימת אפשרות שהסחורה תגיע במועד האמור ואף מספר ימים לאחר מכן והיה עליה להיערך לכך בהתאם, ולהזמין את הסחורה הרצויה לה במועד מוקדם יותר… כמו כן, מעדותו של גרינברג עולה, כי מועד שחרור הסחורה תלוי ביבואן. ג'מבו יודעת או אמורה הייתה לדעת שיש אילוצים כאמור לעיל וכי הליך הפריקה ושחרור המטען עשוי לקחת מספר ימים והיה עליה לקחת עובדה זו בחשבון. מצאתי, כי ג'מבו לא לקחה מקדם ביטחון עד למועד פתיחת התערוכה ולא הביאה בחשבון אפשרות של עיכוב בהגעת הסחורה והליך שחרור המטען".
בנוגע לנזק נקבע, כי "עלה בידי ג'מבו להציג את הסחורה בחלק מימי התערוכה. ג'מבו לא סיפקה נתונים מהם ניתן ללמוד איזה חלק מהסחורה עלה בידה למכור במהלך התערוכה ולא הוכח, כי נגרם לה נזק בשל העובדה שהסחורה לא הוצגה בתחילת התערוכה או מה שיעור הנזק האמור. כמו כן, לא נטען ולא הוכח, כי מדובר בסחורה שהייתה מיוחדת לתקופה הספציפית כך שלאור המועד בו הגיעה הסחורה ג'מבו נתקעה עמה ונגרם לה הפסד של מחזור מכירות".
משהודתה ג'מבו בכך שנותרה לה יתרת חוב בגין שירותי ההובלה האמורים, ומשנקבע כי אייבי וכסלו אינן אחראיות לנזק הנטען, שאף לא הוכח, נקבע כי דין התביעה הנגדית להתקבל, ועל ג'מבו לשלם את לאייבי ולכסלו את דמי השילוח ועמילות המכס בגין המשלוח. בנוסף, חוייבה ג'מבו לשלם לאייבי ולכסלו הוצאות משפט בסכום כולל של 40,000 ₪.
[ת"א (נצ') 3594-09-10 ג'מבו לכל הבית בע"מ נ' אייבי כסלו הובלה ושילוח שותפות מוגבלת, פסק דינה של כב' השופטת עירית הוד מיום 4.2.16. חברת ג'מבו יוצגה על ידי עו"ד לואי הווארי, ואייבי וכסלו יוצגו על ידי עו"ד אמיר רוזנברג].