מכירת רכב שחולט על ידי המכס נעשתה שלא כדין

 

בימים אלה (25.6.08) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בחיפה (השופטת ת. נאות-פרי, ה.פ. (חיפה) 1167/06 ויולט קלוסיה נ' מדינת ישראל-משרד האוצר-אגף המכס ומע"מ), במסגרתו קבע בית המשפט כי מכירת רכב שיובא על ידי תושבת חוזרת וחולט על ידי המכס נעשתה שלא כדין.
עובדות המקרה:
ויולט קלוסיה (היבואנית), שהינה אזרחית ישראל המתגוררת בארה"ב, ייבאה לישראל רכב פורד ביבוא אישי, לתקופה זמנית. על פי הדין, מותר לאזרח ישראלי המתגורר בחו"ל לייבא לישראל רכב לתקופה זמנית בתנאי שהרכב מיוצא בתוך תקופה קצרה, עם צאתו של האזרח הזר בחזרה לחו"ל. במקרה זה, לאחר שלושה חודשים מיום היבוא, אכסנה היבואנית את הרכב במוסך ושבה לחו"ל, ואילו אגף המכס תפס את הרכב בעת היותו במוסך כעבור מספר חודשים ומכר אותו לצד שלישי כעבור כחצי שנה לאחר מכן.
טענות הצדדים:
היבואנית טענה כי היא הסתכמה על עצת סגן מנהל בית המכס חיפה, שמסר לה כי מותר לה לאכסן את הרכב במוסך מבלי שייעשה בו שימוש, ובכך לא תהא הפרה של החוק. בנוסף, טענה היבואנית כי לא קיבלה הודעה בדבר תפיסה וחילוט של הרכב ומשנודע לה הדבר בטרם המכירה, היה כבר מאוחר מדי.
מנגד, טען אגף המכס כי רשיון היבוא של היבואנית פג בחודש מאי 2001 ואילו הרכב נמצא במוסך בחודש אוגוסט 2001, ומשכך נעשה החילוט כדין. בנוסף, טען אגף המכס כי שלח ליבואנית הודעה בדואר רשום בעניין מכירת הרכב ואילו היבואנית לא הגיבה לכך.
פסק-דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי מאחר ואושר ליבואנית להוציא את הרכב עד לחודש מאי 2001 ואילו הרכב היה מצוי בישראל באוגוסט 2001, קם בסיס חוקי לחילוט הרכב. בית המשפט ציין כי מאחר ואגף המכס לא הציג בבית המשפט אישור מסירה לדבר הדואר שנשלח ליבואנית, לא עלה בידו להוכיח כי הודיע ליבואנית על המכירה בטרם בוצעה. בנוסף, דחה בית המשפט את טענת אגף המכס כי היה ניתן להסתפק בפרסום המכירה ברשומות.
כמו כן, קבע בית המשפט כי מאחר והיבואנית שלחה מכתבים אל משרד התחבורה בחודשים הסמוכים למכירה, לא ניתן לו לומר כי היא ויתרה על זכויותיה לגבי הרכב. בסופו של יום, הטיל בית המשפט אחריות על אגף המכס לנזקים שנגרמו בשל מכירת הרכב. יחד עם זאת, בית המשפט הטיל אחריות תורמת על היבואנית לנזק מאחר והשתהתה במשך שישה חודשים מיו ממועד החילוט ועד ליום המכירה) ולא עמדה על זכויותיה.
שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק-הדין.