מחלוקת בנוגע לשימורי דגים שנתפסו על ידי משטרת אשדוד

 

בימים אלה (15.2.10) ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בקרית-גת (השופט אלון אינפלד, ה"ת (קרית גת) 2283-09 ר.ל. שיווק בע"מ ואח' נ' משטרת אשדוד ואח'), במסגרתה הורה בית המשפט למשטרת אשדוד להשיב סחורה שנתפסה על ידו לבעלים, אשר רכשו את הסחורה בארץ מידי היבואן, אלא אם כן, יורה בית המשפט האזרחי אחרת, במסגרת תביעה אזרחית שתוגש על ידי היצרן הזר.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת AJTEL היא חברה פולנית שייצאה לישראל שימורי דגים שנרכשו על ידי חברת ג'וני יבוא מזון. שתי חברות ישראליות- י.ל. שיווק ו-א.ת. טעמים, רכשו את שימורי הדגים מג'וני יבוא מזון טרם הגעתו לארץ. המשלוח הובל לישראל באמצעות חברת הספנות צים. עם הגעתו לישראל, ושחרורו מפיקוח המכס, הגישה חברת צים תלונה במשטרה וטענה כי המשלוח שוחרר באמצעות שטרי מטען מזוייפים. לטענת צים, נציג של חברת ג'וני יבוא מזון הגיש לרשויות המכס שטרי מטען מזוייפים וקיבל את הסחורה, כאשר שטרי המטען המקוריים נותרו בידי החברה הפולנית שטרם מסרה אותם לרוכש בארץ שכן טרם שולמה כל התמורה. משטרת אשדוד ביצעה חקירה ותפסה את הטובין מידי הקונים בארץ.
הקונים הגישו תביעה להשבת התפוס וכן החברה הפולנית ביקשה לקבל את הסחורה בחזרה שכן תמורתה המלאה טרם שולמה.
הקונים טענו כי רכשו את הסחורה בתום לב ובתמורה, ולכן גם אם בוצע זיוף על ידי חברת ג'וני אין הדבר פוגע בזכויותיהם. מנגד, טענה החברה הפולנית כי ערך הסחורה הוא רב (300,000 ש"ח) אך העסקה שבין ג'וני לקונים לא בוצעה בהעברה בנקאית אלא בשיקים, מבלי לחתום על חוזה בכתב, ולנוכח היעלמותה של חברת ג'וני, לא ניתן לומר שהקונים רכשו את הסחורה בתום לב.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי הסחורה נתפסה על ידי המשטרה מכח הדין הפלילי. כעת, בעת הדיון, המשטרה לא שלחה נציג ולא הגישה תגובה בכתב ולכן מדובר למעשה בסכסוך אזרחי בין שני צדדים הטוענים לבעלות בסחורה. לאור זאת, הורה בית המשפט להשיב את הסחורה לקונים תוך 30 יום, וזאת מאחר ובית המשפט העניק לחברה הפולנית ארכה להגשת כתב תביעה אזרחית נגד הקונים ובקשה לסעד זמני שימנע את השבת הסחורה. בית המשפט סבר כי המסגרת הנכונה להכרעה בסכסוך היא תביעה אזרחית בין הצדדים המעורבים, כאשר גורל הסחורה ייקבע במסגרת בקשה לסעד ביניים שתוגש ותידון בתחילת ההליך האזרחי.
הקונים יוצגו על ידי עו"ד דעאס אמג'ד. חברת צים יוצגה על ידי עו"ד מעוז רוט. החברה הפולנית יוצגה על ידי עו"ד מריולה האוול-טוקר. משטרת אשדוד יוצגה על ידי המפקח דני בקר.