מהשולחן המשפטי- פברואר 2017

מיסוי עקיף וסחר בינלאומי 

התחלות חדשות:

המחלקה קיבלה לטיפולה תיק הנוגע לסיווג מנעולים.

המחלקה קיבלה לטיפולה תיק הנוגע לחבות בנזיקין של חברת שילוח.

המחלקה קיבלה לטיפולה תיק הנוגע לשחרור קורקינטים מהמכס.

המחלקה הגישה שני ערעורים לבית המשפט העליון – האחד בנוגע ליבוא אישי של רכב, והשני נוגע לחיוב דמי תמלוגים המשולמים עבור שירותים במכס.

המחלקה הגישה תביעה בנוגע לסיווג גרנולה ורכז שזיפים.

המחלקה קיבלה לטיפולה תיק הנוגע לסיווג כספות לרכב.

 

הסתיימו בהצלחה:

יבואן שיוצג על ידנו קיבל אישור להישבון בגין יבוא חומצת לימון ללא צורך בתביעה בעקבות פגישה בהנהלתהמכס.

יבואנים של רכב ביבוא אישי, אשר קיבלו מהמכס הודעות גירעון ותבעו את המכס ואת סוכן המכס, הגיעו לפשרה מוצלחת עם שניהם.

לקוח שנתבע ע"ס 400,000 ₪ בתביעת לשון הרע בעקבות מכתב ששלח ליבואן מתחרה הגיע לפשרה מצוינת,במסגרתה שילם 10,000 ₪ בלבד כפיצוי

לקוח שנתבע ע"ס 400,000 ₪ בתביעת לשון הרע בעקבות מכתב ששלח ליבואן מתחרה הגיע לפשרה מצוינת,במסגרתה שילם 10,000 ₪ בלבד כפיצוי

ליטיגציה 

הסתיימו בהצלחה:

המחלקה הביאה לסילוקן של מספר תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד לקוחות המשרד, חברות מובילות במשק.

 

התחלות חדשות: 

 

המחלקה החלה לייצג בעלי מניות בחברה העוסקת בתחום ההיי טק, בסכסוך הנדון בבוררות, בהיקף של עשרותמליוני ₪. –

 

המחלקה החלה לייצג חברה בתביעה שעניינה מחלוקת מסחרית מורכבת בהיקפים כספיים של למעלה מעשרהמיליון ש"ח, אשר התגלעה בעקבות מכירת מפעל לייצור שתלים ומוצרים בתחום הדנטלי.

 

עו"ד רפאל ליבא מונה לכהן כבורר בסכסוך מסחרי בהיקף כספי ניכר.

 

המחלקה קיבלה לטיפולה את הייצוג של מספר נתבעות במסגרת תביעה ייצוגית בתחום איכות הסביבה.

 

המחלקה קיבלה לטיפולה את ייצוגן של מספר חברות מובילות ובולטות במשק בתחום המזון והמשקאות,הקמעונאות וייצור מוצרי הצריכה,וזאת במסגרת תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן.

מסחרית 

הסתיימו בהצלחה:

המחלקה המסחרית ליוותה עסקת השקעה של לקוח ישראלי בנדל"ן מניב בגרמניה בהיקף של 60 מיליון יורו שנסגרה בסוף שנת 2016.

המחלקה המסחרית ליוותה עסקת השקעה של לקוח ישראלי בנדל"ן מניב בארה"ב בהיקף של 45 מיליון יורו שנסגרה בסוף שנת 2016.

המחלקה ייצגה בהצלחה את מפעל קוטלב חניתה ובעלי מניותיה במכירת נכסיהם לחברת אייברי דניסון

 

מיסוי ישיר 

הסתיימו בהצלחה:

משרדנו ייצג חברה הפועלת בתחום מתן שירותים בהליכי שומה מול רשות המיסים. לאחר הגשת השגה וניהולדיוני שומות במשך תקופה ארוכה, נחתם הסכם פשרה בין החברה לבין רשות המיסים, שביטא חיסכון במסבגובה מיליוני ₪ לחברה.

התחלות חדשות: 

משרדנו החל לייצג חברה זרה המבצעת רכישת פעילות של חברה ישראלית, במתן ייעוץ בקשר להשלכות המסהנובעות מרכישת הפעילות כאמור.

בחודש האחרון של שנת 2016 ולקראת סיומו של "נוהל גילוי מרצון", הוגשו על ידי משרדנו בקשות רבות מטעםנישומים שונים, במטרה לדווח לרשות המסים על נכסיהם והכנסותיהם )מישראל מחו"ל( להסדיר את השלכותהמס הנובעות מאותם נכסים והכנסות וכן לזכות מחסינות פלילית.

משרדנו החל לייצג גוף ציבורי בקשר להכרת רשות המיסים במעמדו כ"מוסד ציבורי" הזכאי לפטור ממס הכנסהומס שבח מקרקעין על הכנסותיו.

דיני עבודה 

הסתיימו בהצלחה: 

המחלקה ליוותה את אחד מלקוחותיה במו"מ קיבוצי על הסכם עבודה קיבוצי חדש, אשר נחתם בימים אלה.

המחלקה ליוותה ביחד עם המחלקה המסחרית את חברת חניתה קוטלב בעסקת רכישת פעילותה על ידי תאגידבינלאומי. –

התחלות חדשות: 

המחלקה החלה לייצג חברה מובילה בתחום ייצור השנאים בתביעה בהיקף גדול שהגיש נגדה עובד לשעברשלה.

המחלקה החלה לייצג חברה מובילה בתחום מתן שירותים בתחומי הנדל"ן בעיקר לרשויות מוניציפליות בתביעהבהיקף גדול שהגיש נגדה עובד לשעבר שלה. מחלקתנו הצליחה להביא לדחייה של בקשה לצווי עשה זמניים נגדהחברה.

המחלקה החלה לייצג עובד בכיר בתביעה נגד חברה בה הועסק ואשר הוא אף משמש בה כבעל מניות.

פטנטים 

הסתיימו בהצלחה: 

ברבעון האחרון לשנת 2016 המחלקה קיבלה 19 פטנטים  והגישה 41 בקשות חדשות לרישום פטנטים.

המחלקה העבירה ללקוחותיה תדריך בדבר זכויות קניין רוחני באפליקציות לנייד.

המחלקה העבירה סדנא על כתיבת וקריאת פטנטים ועל השימוש בפטנטים.