מהשולחן המשפטי – יולי 2016

התחלות חדשות:

 

ליטיגציה:

 • עו"ד יוחאי שלף מונה לכהן כבורר בסכסוך מסחרי בין שתי חברות.
 • המחלקה קיבלה לטיפולה את ייצוגן של מספר חברות מובילות ובולטות במשק בתחום המלונאות, המזון והמשקאות, הקמעונאות וייצור מוצרי הצריכה, וזאת במסגרת תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן.
 • המחלקה מייצגת גוף כלכלי עתיר נכסים, אשר נגדו הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים בעילה על פי חוק העמותות.
 • המחלקה נתבקשה לייעץ לחברה בינלאומית העוסקת בייצור של גלאי אש, בכל הקשור לסיום ההתקשרות עם מי שמפיץ את מוצריה בישראל.

מיסוי עקיף:

 • המחלקה קיבלה לטיפולה תביעה של יצרנית מזון גדולה נגד מי שביטחה אותה בביטוח ימי, בגין נזק שנגרם למוצרי מזון שיועדו ליצוא עקב כשל במכולת הקירור בה אוחסנו.
 • המחלקה קיבלה לידה את הטיפול בתביעה נוספת של עשרות יבואני רכב, אשר יבאו כלי רכב ביבוא אישי לפני למעלה מארבע שנים, ונדרשו לאחרונה על ידי רשות המסים לשלם תוספת מסי יבוא בדיעבד.

 


הסתיימו בהצלחה:

ליטיגציה:

 • המחלקה הביאה לסילוקן של מספר תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד לקוחות המשרד, חברות מובילות במשק.

דיני עבודה:

 • במסגרת תביעה של עובד כנגד מעסיקתו לשעבר ומנכ"ל החברה, הוגשה על ידי המחלקה בקשה לסילוק על הסף של רכיבי תביעה המתבססים על חוק הגנת הפרטיות וכן בקשה לסילוק על הסף של עילות התביעה כנגד מנכ"ל החברה. בית הדין האזורי לעבודה נעתר לבקשה במסגרת פסק דין חלקי בתביעה, לפיו הסעדים המבוקשים מכוח חוק הגנת הפרטיות נמחקו מכתב התביעה וכן התביעה כנגד מנכ"ל החברה המעסיקה נמחקה במלואה.

מחלקה המסחרית:

 • המחלקה ייצגה את חברת E8 Storage בעסקת גיוס שנייה, בה גייסה החברה 12 מיליון דולר מקרן Accelומהמשקיעים הקיימים, הקרנות Magma ו- Vertex. חברת E8 Storage, אשר הוקמה בסוף 2014, מפתחת את הדור הבא של פתרונות אחסון פלאש.

מיסוי עקיף:

 • המחלקה ייצגה בהצלחה יבואנית של דגי טונה, אשר ביקשה – וקיבלה – צו עשה זמני וצו עיקול זמני, ביחס לעשר מכולות של דגים שיובאו מספק סיני, בעקבות הפרה צפויה של ההסכם עמו, וזאת על אף שהעסקאות הובטחו באמצעות מכתבי אשראי דוקומנטרי.
 • המחלקה ייצגה בהצלחה כעשרה יבואנים, שנדרשו על ידי רשות המסים לשלם תוספת מסי יבוא על כלי רכב שיובאו על ידם ביבוא אישי בשנת 2011, בבקשה לצו מניעה זמני.
 • המחלקה ייצגה בהצלחה מספר חברות, במסגרת ערעורים שהגישה רשות המסים על פסקי דין שבהם זכו החברות בבית משפט השלום, והביאה לדחיית הערעורים שהוגשו. המחלוקות עם המכס נגעו לסיווג מוצרי מזון ומכשירים אלקטרוניים לצרכי מכס.
 • המחלקה נתנה חוות דעת משפטית בנוגע לסיווג מוצרי נייר לצרכי מכס.

הופעות ותקשורת:

 • עו"ד עופר כהן-צדק הרצה בנושא "אומנות החקירה הנגדית וחקירת מומחים". ההרצאה ניתנה במסגרת השתלמות עומק של לשכת עורכי הדין בנושא ליטיגציה אזרחית ומסחרית, שבה מרצים שופטים ועורכי דין.