מהשולחן המשפטי – אפריל 2016

התחלות חדשות

מיסוי עקיף: המשרד נפרד בימים אלו משותפנו, עו"ד אביגדור דורות, שנבחר לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. כולנו מאחלים לאביגדור הצלחה בתפקידו החדש וגאים בכך ששותף במשרדנו נבחר לכהונה ציבורית חשובה מסוג זה. שותפי המחלקה – עוה"ד אהוד קרונפלד ואליס אברמוביץ – ימשיכו בהובלת מחלקת מיסוי עקיף, יחד עם עו"ד ירון מהולל העומד בראש מחלקת המיסים.

מינויים: אנו שמחים להודיע כי עורכי הדין יואל וידל (פטנטים), אלין וקסלמן (סימני מסחר) ואליס אברמוביץ (מיסוי עקיף) מונו לשותפים במשרדנו.

ליטיגציה: המחלקה החלה לייצג נושאי משרה בתאגיד במסגרת חקירה שנפתחה כנגדם על ידי "המשטרה הירוקה", בעניין עבירות על חוקים הנוגעים לאיכות הסביבה.

המחלקה מייצגת מספר בעלי מניות בסכסוך הנוגע להפרת התחייבות של בעל מניות להזרים הון לחברה ולאפשר קבלת מימון מהבנק.

המחלקה קיבלה לטיפולה את ייצוגן של מספר חברות מובילות ובולטות במשק בתחום המלונאות, המזון והמשקאות, הקמעונאות וייצור מוצרי הצריכה, וזאת במסגרת תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדן.

מיסוי ישיר: המחלקה החלה לייצג בבית המשפט חברה תעשייתית גדולה מול רשות המסים, בנושא הטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון.

מיסוי עקיף: המחלקה הגישה לבית המשפט ערעור על החלטת הועדה לעיצומים כספיים לפי חוק איסור הלבנת הון, לחייב את לקוח המשרד בעיצום כספי בגובה 100% מהסכום שלא דווח בעת הכניסה לישראל.

הסתיימו בהצלחה

ליטיגציה: המחלקה ייצגה בהצלחה חברה שיוצגה על ידיה הן במסגרת הליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה והן במסגרת ערעור אזרחי שהוגש כנגדה לבית המשפט העליון, בנושא איכות הסביבה.

המחלקה ייצגה בהצלחה חברה במסגרת ערר שנדון על ידי ועדת הערר במשרד הכלכלה והתעשייה, ואשר הופנה כנגד החלטת המדען הראשי (המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה), שעניינה דרישת תשלום תמלוגים בגין מכירת מוצרים אלקטרוניים שפיתוחם התבסס כביכול על ידע שרכשה החברה באמצעות מימון של המדען הראשי.

המחלקה הביאה לסילוקן של מספר תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד לקוחות המשרד.

מיסוי ישיר: המחלקה ייצגה שתי חברות שהתמזגו בקבלת החלטת מיסוי ממחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המסים, שאישרה את מתווה המיזוג. כמו כן, הסתיים בהצלחה הטיפול במספר לקוחות בהליכים של גילוי מרצון של הכנסות בלתי מדווחות בארץ ובחו"ל.

מיסוי עקיף: המחלקה ייצגה בהצלחה חברה, במסגרת ערעור רשות המסים שנדחה ע"י בית המשפט המחוזי, על פסק הדין שבו זכתה החברה בבית משפט השלום, בנוגע לסיווג לצרכי מכס של מכשיר אלקטרוני.

הופעות בתקשורת

עורך דין יוחאי שלף ריכז והנחה ערב עיון בלשכת עורכי הדין, בנושא הרפורמה הצפויה בתקנות סדר הדין האזרחי, בהשתתפות עורך הדין רפאל ליבא, השופט (בדימוס) משה גל, שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, חנה פלינר ועוד.

עו"ד עופר כהן-צדק התראיין בתכניתו של משה נגבי "דין ודברים", המשודרת ברשת ב', בנושא "עשור לחוק תובענות ייצוגיות", ובכלל זה בנוגע לדרכים לצמצום ההצפה של בתי המשפט בתביעות ייצוגיות בלתי ראויות.

עורכי הדין עופר כהן-צדק ויוחאי שלף הוזמנו על ידי המדרשה להכשרת עורכי דין להרצות במסגרת הקורס בליטיגציה אזרחית ומסחרית בנושאים: "אומנות החקירה הנגדית" ו"תחרות לא הוגנת בפרסומות, בית המשפט או הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כערכאה מנהלית".