מהי הריבית המגיעה לסוכן מכס המעניק אשראי ללקוחותיו?

 

בימים אלה (25.11.08) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בתל-אביב (השופט פ. שטרק, ת.א. (ת"א) 70493/04 גלובל תובלה בינלאומית בע"מ נ' כרמון יוסף) במסגרתו קיבל בית המשפט תביעה של סוכן מכס נגד לקוחו, וחייב את הלקוח לשלם לסוכן המכס את הריבית (הגבוהה) שנקבעה בהסכם בין הצדדים.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת גלובל תובלה בינלאומית (סוכן המכס) העניקה שירותי שילוח ועמילות מכס לחברת אוקספורד ישראל ציוד רפואי. מר יוסף כרמון הינו בעל מניות בחברת אוקספורד. בשנת 2000 חתם מר כרמון על ערבות לחובות אוקספורד לסוכן המכס בסך של 100,000 ש"ח בתוספת ריבית בשיעור של פריים + 2.5 אחוז לחודש, הנחשבת ריבית גבוהה. משאוקספורד לא פרעה את חובותיה לסוכן המכס, הוגשה התביעה נגד בעל המניות.
לעניין שיעור הריבית טען סוכן המכס כי הנושא סוכם בינו ובין חברת אוקספורד בהצעת מחיר שנשלחה על ידו לאוקספורד והתקבלה על ידי החברה. בנוסף, טען סוכן המכס כי חברת אוקספורד עמדה בתשלום ריבית זו עד למועד הפסקת התשלומים ובכך יש רמז נוסף לכך שהעניין הוסכם בין הצדדים.
בעל המניות בחברה טען כי נושא הריבית לא סוכם ומשכך ביקש לפסוק לטובת סוכן המכס את הריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה (שהיא ריבית נמוכה מן הריבית אותה תבע סוכן המכס).
פסק-דינו של בית המשפט:
בית המשפט דחה את טענת בעל המניות כי לא היה מעורב בהליכי המו"מ מול סוכן המכס ביחס לשיעורי הריבית. כמו כן, ציין בית המשפט כי העובדה שבעל המניות לא הציג בבית המשפט ראיות ומסמכים מהנהלת החשבונות של החברה עומדת בעוכריו.
בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את התביעה במלואה וחייב את בעל המניות במלוא סכום התביעה על פי הריבית הגבוהה אותה תבע סוכן המכס עד ליום הגשת התביעה לבית המשפט, ובתוספת ריבית "רגילה" על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, הטיל בית המשפט על בעל המניות הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח ללא חיוב בשכר טרחת עו"ד.
סוכן המכס יוצג ע"י עו"ד י. בכר ואח'. בעל המניות באוקספורד יוצג ע"י עו"ד ל. חברון.
הערות על פסק-הדין:

במקרה זה, הצליח סוכן המכס להוכיח מה היה שיעור הריבית שסוכם בינו ובין הלקוח, באמצעות הצגת הצעות מחיר ומסמכים רלוונטיים, על אף שהלקוח לא אישר בחתימתו את הסכמתו. על מנת לחסוך התדיינות משפטית ולמנוע ספקות, ברורה החשיבות של החתמת הלקוח על סיכום הדברים, באופן שימנע טענות בדבר היעדר הסכמה על גובה הריבית או על פרטי חיוב אחרים.