לפעמים הדרך הארוכה היא בסדר דין מקוצר

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
כולם יודעים, שתביעה אזרחית נפתחת בהגשת כתב תביעה לבית המשפט, ובמסירתו לנתבע, אשר נדרש להגיש כתב הגנה מטעמו תוך 30 יום, שאם לא כן – יינתן נגדו פסק דין המקבל את התביעה במלואה, בהעדר הגנה. עם זאת, סדרי הדין האזרחיים מספקים גם מסלולי תביעה נוספים. אם, למשל, נתבע חייב לתובע סכום כסף קצוב (דהיינו שניתן לחשבו באופן אריתמטי, להבדיל מפיצוי שיש לאמוד), וזאת מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב, רשאי התובע להגיש נגד הנתבע תביעה בסדר דין מקוצר. במסגרת מסלול תביעה זה, אין לנתבע זכות מוקנית להתגונן מפני התביעה, והוא חייב להגיש לבית המשפט בקשת רשות להתגונן, במסגרתה עליו להראות כי יש לו הגנה כלשהי מפני התביעה. אם לא יצליח להראות שיש לו הגנה כזו – יינתן נגדו פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, מבלי שניתנה לו האפשרות להגיש כתב הגנה.
מצרפלס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ הגישה תביעה בסדר דין מקוצר נגד חברת רוזנטל לוגיסטיקה בינלאומית בע"מ על סך 188,903 ₪. על פי האמור בכתב התביעה, בחודש מרס 2014 פנתה רוזנטל למצרפלס לצורך קבלת הצעות מחיר למתן שירותי שינוע בינלאומי ועמילות מכס של מטענים שונים לשימקנט שבקזחסטן, לסמרקנד שבאוזבקיסטן ולקישינב שבמולדובה. נטען, כי רוזנטל הבהירה למצרפלס, שהובלת מרבית המטענים מישראל תתבצע באמצעות חברות שינוע אחרות עד לנמל נובורוסיסק שברוסיה, ומצרפלס תקבל את המטענים בנמל הנ"ל ברוסיה, ותשנע אותם ליעדים הסופיים.
מצרפלס טענה, בכתב התביעה, כי גיבשה הצעת מחיר המתבססת על נתונים שסיפקה רוזנטל, לרבות מסירת המטענים בנובורוסיסק, במסוף חברת הספנות סאגו, ואחסונם על גבי משטחים בתוך מכולות, ורוזנטל אישרה את הצעות המחיר.
לטענת מצרפלס, בדיעבד התברר לה, שהמטענים שהייתה אמורה לשנע בעצמה מנובורוסיסק, הובלו מאשדוד לנובורוסיסק באמצעות חברת הספנות צים, וכן כי חלק גדול מהמטענים הומכל במכולות ללא משטחים. המטענים המובלים לנובורוסיסק על ידי צים נפרקים במסוף שונה מהמסוף בו נפרקים המטענים של חברת סאגו, כאשר עלויות הטיפול גבוהות באופן ניכר. עוד נטען, כי התברר שהמטענים לא הומכלו על גבי משטחים, מה שייקר באופן משמעותי את עלות הטיפול בהם. עוד טענה מצרפלס, כי עם פריקת המכולות בנובורוסיסק התברר, כי בניגוד למצגיה של רוזנטל, רובם המכריע לא הומכל על גבי משטחים, כי התגלו אי התאמות בין הכמויות המוצהרות במסמכים הנלווים למטענים לבין הכמויות בפועל, וכן אי התאמות בין חלק ממספרי הסגרים המוצהרים לבין אלו שהותקנו בפועל. בנוסף לכך, חלו עיכובים באספקת המסמכים שהיה על רוזנטל לספק למצרפלס, ולאור אי ההתאמות והעיכוב – נדרשה מצרפלס לשאת בתשלומים נוספים שלא נכללו בהצעות המחיר המקורית או המתוקנת, לרבות דמי השהייה, דמי אחסנה, תשלומים לשם תיקון מסמכים, ביטול משאיות שהוזמנו להובלה ודרישות שונות של רוזנטל, שייקרו את הליך השינוע וחייבו בתשלום דמי המתנה. עלויות נוספות אלו הן אלה הנתבעות בתביעה, ומקורן בהפרת חוזה מצד רוזנטל, ועל כן טענה מצרפלס כי התביעה כשרה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר.
לאחר שקיבלה את כתב התביעה לידיה, הגישה רוזנטל בקשה למחיקת כותרת, שמשמעותה היא העברת התביעה למסלול הרגיל, בו קנויה לה הזכות להגיש כתב הגנה. את הבקשה ביססה רוזנטל, בין היתר, על הטענה, כי המסמכים עליהם נסמכת מצרפלס כראייה בכתב, הן הודעות דואר אלקטרוני אשר נשלחו לכאורה על ידי מצרפלס מבלי שצורפו תשובת רוזנטל להודעות אלו. לפיכך, נטען כי מדובר במסמכים שנעשו על ידי מצרפלס, שאינם כשרים לשמש ראיה בכתב לצורך הגשת תביעה בסדר דין מקוצר. טענה נוספת שהיוותה בסיס לבקשה, היא כי ביחס לסכום התביעה, כי צירוף למעלה מ – 400 עמודי נספחים בשפות שונות לא מאפשר ביצוע חישוב אריתמטי פשוט כמתחייב לשם הגשת תביעה בסדר דין מקוצר.
בית המשפט קיבל את הבקשה למחיקת הכותרת "סדר דין מקוצר", והורה על העברת התביעה לסדר דין רגיל: "צודקת התובעת בטענתה כי בסעיף 13 של הבקשה מודה הנתבעת במפורש כי הסכימה להצעת המחיר השנייה. הודעה שכזו מכשירה את הצעת המחיר השנייה כראייה בכתב לצורך הגשת תביעה בסדר דין מקוצר למרות שאין כל ראייה אחרת שצורפה לתביעה בדבר הסכמת הנתבעת להצעת מחיר זו. דא עקא, התובעת עצמה מאשרת כי הצעת המחיר השנייה אינה כוללת התייחסות מפורשת לסכומים למרכיבים אותם נדרשת הנתבעת לשלם בגין עיכובים ואי התאמות המהווים חלק נכבד מגדר המחלוקת בין הצדדים. במצב דברים שכזה אין מקום לראות בהצעת המחיר השנייה בסיס מספיק להגשת תביעה בסדר דין מקוצר בגין רכיבים נוספים אלו… נימוק נוסף המצדיק למחוק את הכותרת הוא מורכבות התביעה. מורכבות זו נלמדת הן מעיון בתשתית העובדתית המפותלת כפי שמוצגת היטב במסגרת כתב התביעה והן מהצורך לעשות שימוש במאות עמודי מצורפים שנכתבו בשלוש שפות שונות… ברע"א 8364/07 מנורה חברה לביטוח נ' אל על ציין השופט גרוניס בסעיף 15 של פסק הדין כי על מנת שההליך של סדר דין מקוצר ישמור על תכליתו ויעילותו אין מקום להרחיב יתר על המידה את גדר התביעות שיכולות להתברר במסגרתו. אני סבור כי התביעה שלפניי אינה מאותן תביעות "טובות" להן נועד המסלול של תביעה בסדר דין מקוצר".
[תא"ק (חי') 18897-06-15 מצרפלס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' רוזנטל לוגיסטיקה בינלאומית בע"מ, החלטתו של כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מיום 2.2.16. מצרפלס יוצגה על ידי עוה"ד שגיא אונגר וניר ברזילי, ורוזנטל – על ידי עוה"ד אמיר כהן דור ורועי כהן].