כשעמאד קנה מרצדס

עו"ד אליס אברמוביץ
 

עמאד אגברייה רכש מסוכנות רכב אמריקאית בשם Auto Sales Inc  M&M רכב מסוג מרצדס, בעלות של 35,000$. במאי 2012 הגיע הרכב ארצה, ולאחר ששולמו מסי היבוא בגינו בהתאם למחיר הנ"ל – שוחרר הרכב מפיקוח המכס לשימושו של אגברייה. במקביל, ערך המכס חקירה בקשר עם עסקת היבוא, במסגרתה התברר, כי הבעלים של  סוכנות הרכב הוא ישראלי בשם יוחאי חליווא, וכי במחשבו האישי מצויה הייתה חשבונית, המלמדת כי קודם לעסקת המכירה, רכש חליווא את הרכב מצד שלישי במחיר של 60,000$.

בעקבות ממצאי החקירה, ביום 17.4.13, כשנה לאחר שחרור הרכב, הוציאה רשות המסים לאגברייה גירעון, לפיה מבדיקה שערך המכס עלה, כי ערך הרכב האמתי הינו 60,000 $, ובהתאם לכך, נדרש אגברייה לשלם למכס את הפרש המיסים, בסך של 125,670 ₪.

אגברייה התנגד לתשלום תוספת המס, והגיש תביעה לסעד הצהרתי לבית משפט השלום בנצרת. במסגרת תביעתו טען, כי העסקה לייבוא הרכב בוצעה כדין, וכי רשות המסים לא הציגה ראיה טובה דיה, שיש בה כדי להצדיק את ביטול הערכת שווי הרכב הראשונה, שלפיה שולמו מסי הייבוא. לטענתו, רשות המסים לא הציגה את החשבונית המקורית עליה היא נסמכת בדרישתה לתוספת מס, וגם ממצאי החקירה נגד חליווא לא הוצגו. לפיכך, בהתאם לכלל הראיה הטובה ביותר, יש לקבל את טענתו כי בוצעה עסקה כשרה.

מנגד, טענה רשות המסים, כי מחיר רכישת הרכב שונה מזה שדווח על ידי אגברייה, וזאת על יסוד ממצאי החקירה נגד חליווא, ועל כן בדין נדרש לשלם תוספת מס.