כלכליסט, 6 באוקטובר 2017

מדוע המדינה מתערבת במכרזי תשתיות גם כשהיא לא משקיעה בהם מכספה?