כלכליסט, 30 בדצמבר 2012

עובדי האחים עובדיה ינסו לחלץ חצי משכורת