כלכליסט, 28 באוגוסט 2017

כדי למשוך משקיעים מנדל"ן לבורסה דרוש שינוי במיסוי