כלכליסט, 24 בינואר 2012

"הסדרי החוב כבר מצריכים התערבות קשוחה"