כלכליסט, 20 באוקטובר 2013

שתי תביעות על אגרה אחת: בכל מקרה המדינה תצא בזול