כלכליסט, 19 באפריל 2015

רבים על קופת הנושים גם בתיקים הקטנים