כלכליסט, 15 בינואר 2012

כך הכניסה את עצמה תנובה למסלול ההתרסקות ברומניה