כלכליסט, 15 באפריל 2016

הבשר המוברח – סערה במחבת אנטרקוט