כלכליסט, 14 בפברואר 2014

כונסת טאו לבן-דב: החזר 50 מיליון שקל