כלכליסט, 1 בינואר 2018

מס של מיליוני שקלים נחת על בעלי הקניונים