יתד נאמן, 27 ביוני 2014

ילקוטים קונים (יותר) בזול