יצרן שיבטל חוזה עם מפיץ מבלי להודיע זמן סביר מראש – ישלם פיצויים

ביום 13.03.12 קיבל בית משפט השלום בתל אביב באופן חלקי את תביעת המפיץ כנגד היצרן, בגין אי מתן הודעה מוקדמת מספקת לעניין ביטול חוזה ההפצה (ת"א 167681-09 אפרהימי נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית ואח').
בית המשפט קבע כי לאור היחסים העסקיים הארוכים בין הצדדים, היה על היצרן לתת למפיץ הודעה על ביטול החוזה זמן סביר מראש, ומשלא נעשה כך בעניין זה – פסק לטובת התובעת 250,000 שקלים.
עובדות המקרה:
התובעת הינה אלמנתו של בעל קו חלוקה של מוצרי חלב תנובה באיזור אשדוד, אשר המשיכה להפעיל את הקו לאחר פטירתו.
שלושה חודשים לאחר פטירת המפיץ, הפסיקה תנובה לספק לתובעת מוצרים, דבר אשר הביא להפסקת חוזה ההפצה.
לאור האמור, הגישה אשת המפיץ תביעה כספית על סך כמליון שקלים לבית משפט השלום כנגד חברת תנובה.
טענות הצדדים:
התובעת טענה כנגד תנובה, בין היתר, כי מגיע לה פיצוי מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט, שכן הושקעו משאבים רבים בקו החלוקה וכי על הנתבעת לפצות אותה על כך, וכן כי תנובה לא הודיעה זמן סביר מראש על סיום היחסים העסקיים ביניהם.
תנובה, מנגד, טענה כי ניתנה לתובעת הודעה על סיום היחסים חודש וחצי מראש, וכי מדובר בזמן סביר בנסיבות העניין.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט פסק כי המפיץ הפיץ את מוצרי תנובה במשך תקופה של 9 שנים, דבר המזכה את התובעת בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. הנתבעת לפצות את התובעת עקב כך שהנתבעת לא הודיעה זמן סביר מראש על גמר היחסים החוזיים של 225,000 שקלים.
בנוסף, בית המשפט קבע כי מגיעים לתובעת פיצויים בגין עוגמת הנפש אותה ספגה בתכתובת עם הנתבעת. בית המשפט פסק לתובעת סכום של 25,000 שקלים בגין נזק זה.