ידיעות האחרונות, 30 באפריל 2013

יעילות או צדק – זאת השאלה