ידיעות אחרונות, 6 במאי 2017

הדר דימול וסיטי טאור בקשיים