ידיעות אחרונות, 17 במאי 2016

מחוץ לפרוטוקול – עו"ד רפאל ליבא